Muualla verkossa

Euroopan komissio: Eurooppa 2020 -strategia

Komission tiedonanto EU 2020 -strategiasta: Eurooppa 2020. Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia (pdf)

Euroopean Commission: Strategic framework for Education and Training 2020

Euroopan komission verkkosivut aloitteesta: Youth on the Move

Komission tiedonanto aloitteesta: Nuoret liikkeellä. Aloite nuorten potentiaalin vapauttamiseksi tavoitteena älykäs, kestävä ja osallistava kasvu Euroopan unionissa (pdf)

Ministerineuvoston kannanotto Nuoret liikkeellä -aloitteesta (pdf)

Youth on the Move -aloitteen valmisteluun liittyvät asiakirjat

Aloitteen valmisteluvaiheessa 2009 Euroopan komissio julkaisi tiedonannon oppimiseen liittyvästä liikkuvuudesta. Sen perusteella järjestettiin julkinen kuuleminen, jonka Suomen osalta toteutti CIMO.

Komission tiedonanto: VIHREÄ KIRJA. Edistetään nuorten oppimiseen liittyvää liikkuvuutta (2009; pdf)

Raportti kuulemisen tuloksista: Youth on the Move.Results of the consultation on the Green Paper on the Learning Mobility of Young People (pdf)

CIMOn kannanotto julkiseen kuulemiseen: Vihreä kirja nuorten oppimiseen liittyvän liikkuvuuden edistämisestä (pdf)

EU:n toimintatapoja

EU:n toimintaa linjataan EU 2020 -strategiassa, jossa koulutuksella on entistä merkittävämpi rooli.

Lue lisää...

Euroopan unionin strategiat ja koulutus

Eurooppa 2020 -strategia

Eurooppa 2020 - eli EU 2020 -strategia hyväksyttiin vuonna 2010. Merkittävää siinä on, että koulutus nostetaan ensimmäistä kertaa yhdeksi keskeiseksi asiaksi kehitettäessä Eurooppaa.

Strategiassa asetetaan 5 yleistavoitetta, joista yksi koskee suoraan koulutusta: tavoitteena on laskea koulunkäynnin keskeyttäneiden osuus alle 10 %:iin ja nostaa korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden 30–34-vuotiaiden osuus vähintään 40 %:iin.

Youth on the Move -aloite

EU 2020 -strategian keskeisillä toiminta-alueilla pyritään tavoitteisiin 7 lippulaivahankkeen avulla. Näistä monet, erityisesti Nuoret liikkeellä - eli Youth on the Move -aloite, liittyvät myös koulutukseen.

Youth on the move -aloitteessa pyritään lisäämään liikkuvuutta, joka liittyy nuorten oppimiseen. Aloitteessa mm. linjataan, että vuonna 2020 kaikilla nuorilla tulisi olla mahdollisuus sisällyttää opintoihinsa ulkomailla opiskelemista tai työharjoittelua sisältävä jakso.

Koulutus 2020 -viitekehys

EU:n toimenpiteitä koulutussektorilla linjataan tarkemmin Koulutus 2020 -viitekehyksellä (Education and Training 2020, ET 2020), joka hyväksyttiin vuonna 2009. Viitekehyksessä määritellään 4 strategista haastetta:

  • tehdään elinikäisestä oppimisesta ja oppijoiden liikkuvuudesta totta
  • parannetaan koulutuksen tarjonnan ja tulosten laatua sekä tehoa
  • edistetään tasapuolisuutta ja aktiivista kansalaisuutta
  • tehostetaan innovointia, luovuutta ja yrittäjyyttä kaikilla koulutuksen tasoilla.

Lisäksi asetetaan eurooppalaiselle koulutukselle viisi tavoitetta:

  • vähintään 15 % aikuisista osallistuu elinikäiseen oppimiseen
  • lukemisessa, matematiikassa ja luonnontieteissä heikosti menestyvien 15-vuotiaiden osuus on alle 15 %
  • vähintään 40 prosentilla 30–34-vuotiaista on korkea-asteen koulutus
  • opintonsa keskeyttäneiden osuus on alle 10 %
  • vähintään 95 % nelivuotiaista ja sitä vanhemmista alle kouluikäisistä osallistuu varhaiskasvatukseen.