medialle_aloitussivu_480x262px.jpg

Bild: Merja Hannikainen

Till medierna

Mediakontaktpersoner i Utbildningsstyrelsen internationaliseringstjänster

Internationaliseringstjänster

Internationella rådgivningstjänster

Forsknings- och utredningsverksamhet gällande internationalisering, mobilitetsstatistik

Internationaliseringstjänster för utbildning, undoms- och kulturverksamheten

Enhetschef, undervisningsråd Mikko Nupponen

Internationaliseringstjänster för högskoleutbildningen

Enhetschef, undervisningsråd Juha Ketolainen

Kommunikation