http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/17683_Faktaa_1_2010.pdf

Faktaa 1/2010: Verkostot ammatillisen koulutuksen kansainvälistäjänä

Siru Korkala

Mikä on verkostoitumisen aste ammatillisen koulutuksen kentällä? Millainen on sen merkitys koulutuksen kansainvälistymiselle? Tähän julkaisuun on koottu selvityksen keskeisimmät tulokset.

24 s.

Julkaisusarja: Faktaa - Tietoa ja tilastoja.

Julkaisun numero: 1/2010.

ISSN:

1798-3649 (painettu)

1798-3657 (pdf)

ISBN:

978-951-805-364-7 (painettu)

978-951-805-356-4 (pdf)

Julkaisutyyppi: Tutkimukset ja selvitykset

Julkaisu: Verkostot ammatillisen koulutuksen kansainvälistäjänä (pdf)