Faktaa Express 4/2012: Opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus ammatillisessa ja korkea-asteen koulutuksessa 2011

Tiivistettyä tietoa CIMOn keräämistä opiskelijaliikkuvuustilastoista vuodelta 2011.

6 s.

Julkaisusarja: Faktaa Express

Julkaisun numero: 4/2012

ISSN 2242-296X (pdf)

ISBN 978-957-805-521-4 (pdf)

Julkaisutyyppi: Tutkimukset ja selvitykset

Julkaisu: Opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus ammatillisessa ja korkea-asteen koulutuksessa 2011 (pdf)