Faktaa Express 2/2013: Opiskelijavaihdon motiivit, esteet ja hyödyt. Suomalaisopiskelijat pohjoismaisessa vertailussa.

Mikä vaihto-opiskelussa houkuttelee, mikä taas saa osan opiskelijoista jättämään sen väliin? Mitä hyötyä vaihto-opiskelusta on? Keskeisiä tuloksia selvityksestä, jossa vertailtiin korkeakouluopiskelijoita Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

6 s.

Julkaisusarja: Faktaa Express

Julkaisun numero: 2/2013

ISSN: 2242-296X (pdf)

ISBN: 978-951-805-556-6 (pdf)

Julkaisutyyppi: Tutkimukset ja selvitykset

Julkaisu: Opiskelijavaihdon motiivit, esteet ja hyödyt. Suomalaisopiskelijat pohjoismaisessa vertailussa. Suomalaisopiskelijat pohjoismaisessa vertailussa.(pdf)