Faktaa 1A/2015: Koulussa, yliopistossa, ulkomailla. Tilastoja yleissivistävän, ammatillisen ja korkeakoulutuksen kansainvälisestä oppilas- ja opiskelijaliikkuvuudesta 2014.

Irma Garam & Siru Korkala

Kokonaiskuva eri koulutusasteiden kansainvälisestä oppilas- ja opiskelijaliikkuvuudesta. Tilastot yleissivistävän, ammatillisen sekä korkeakoulutuksen oppilaiden ja opiskelijoiden ulkomaanjaksosta sekä ulkomaisissa korkeakouluissa tutkintoa suorittavista suomalaisista ja suomalaisissa korkeakouluissa tutkintoa suorttavista ulkomaalaisista.

28 s.

Julkaisusarja: Faktaa - Tietoa ja tilastoja

Julkaisun numero: 1A/2015

ISSN: 1798-3649 (painettu)

ISSN: 1798-3657 (pdf)

ISBN: 978-951-805-669-3 (painettu)

ISBN: 978-951-805-670-9 (pdf)

Julkaisutyyppi: Tutkimukset ja selvitykset

Julkaisu: Faktaa 1A/2015: Koulussa, yliopistossa, ulkomailla. Tilastoja yleissivistävän, ammatillisen ja korkeakoulutuksen kansainvälisestä oppilas- ja opiskelijaliikkuvuudesta 2014. (pdf)