Faktaa 1A/2016: Kansainvälisyys strategiassa ja oppilaitoksen arjessa.

Selvitys ammatillisen koulutuksen tilanteesta.

Siru Korkala

CIMO selvitti, miten kansainvälistymiselle asetetut tavoitteet näkyvät ammatillisen koulutuksen järjestäjien strategioissa ja miten hyvin käytännön kansainvälinen toiminta on linjassa strategia-asiakirjojen kanssa. Julkaisussa esitellään selvityksen keskeiset tulokset.

28 s.

Julkaisusarja: Faktaa - Tietoa ja tilastoja

Julkaisun numero: 1A/2016

ISSN: 1798-3649 (painettu)

ISSN: 1798-3657 (pdf)

ISBN: 978-951-805-678-5 (painettu)

ISBN: 978-951-805-679-2 (pdf)

Julkaisutyyppi: Tutkimukset ja selvitykset

Julkaisu: Faktaa 1A/2016: Kansainvälisyys strategiassa ja oppilaitoksen arjessa. Selvitys ammatillisen koulutuksen tilanteesta. (pdf)