Julkaisun kansikuva

Faktaa 1A/2018: Laatua ja kilpailukykyä. Ammatillisessa koulutuksessa työskentelevien kansainvälinen toiminta ja sen vaikutukset oppilaitoksessa

Ammatillisessa koulutuksessa työskentelevien kansainvälisen toiminnan tiedetään hyödyttävän oppilaitoksia monella tavalla: niistä syntyy esimerkiksi verkostoja ja osaamista, niiden myötä saadaan uusia vaikutteita ja toimintatapoja. Kansainvälisyys myös lisää kansainvälisyyttä, sillä opettajien kokemukset innostavat opiskelijoitakin kokeilemaan siipiään ulkomailla.

Tässä Faktaa-julkaisussa tarkastellaan henkilöstön kansainvälisyyttä kolmesta ajankohtaisesta näkökulmasta. Aluksi katsotaan tilastoja: miten paljon ammatillisessa koulutuksessa työskentelevät tekevät ulkomaanjaksoja, miten liikkuvuus on viime vuosina kehittynyt ja miten se jakaantuu alueittain. Sen jälkeen käydään suomalaisen kyselyaineiston pohjalta läpi sitä, mitä henkilöstön Erasmus+ -ulkomaanjaksot osallistujille antavat. Kolmas näkökulma kansainvälisyyteen avautuu haastatteluista, joissa ammatillisissa oppilaitoksissa työskenteleviltä kysyttiin mm. kansainvälisen toiminnan konkreettisia vaikutuksia opiskelijoihin, opetukseen ja oppilaitosten työelämäyhteistyöhön.

Faktaa ─Tietoa ja tilastoja on julkaisusarja, jossa esitellään Opetushallituksen tuottamien tutkimusten, selvitysten ja tilastointien tuloksia tiivistetyssä muodossa. Julkaisut ilmestyvät sekä painettuna että pdf-muodossa.

32 s.

Julkaisun numero:

1A/2018

Vuosi:

2018

ISBN:

978-952-13-6527-0 (painettu); 978-952-13-6528-7 (pdf)

Sarja:

Faktaa – Tietoa ja tilastoja

ISSN:

1798-3649 (painettu); 1798-3657 (pdf)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:

suomi; tulossa englanti

Julkaisu:

Faktaa 1A/2018: Laatua ja kilpailukykyä. Ammatillisessa koulutuksessa työskentelevien kansainvälinen toiminta ja sen vaikutukset oppilaitoksessa (pdf)