Feedback

Med denna blankett kan du ge feedback på innehållet, strukturen, användbarheten eller den tekniska utformningen av tjänsten cimo.fi. Om du vill fråga om dina egna internationaliseringsmöjligheter, ta kontakt med Utbildningsstyrelsens rådgivningstjänster. Kontaktinformationen hittas vid punkten Tjänster | Utbildningsstyrelsens rådgivningstjänster .

Min feedback gäller:Namn:E-post-adress:

Skriv in de tecken du ser på bilden: