Faktaa Express 3A/2017: Keitä ovat ulkomaalaisten korkeakoulujen suomalaiset tutkinto-opiskelijat?

Tilastotietoja Kelan opintotuen saajista

Ulkomaisissa korkeakouluissa opiskelee tätä nykyä enemmän suomalaisia kuin koskaan aikaisemmin: 8000 suomalaista suoritti tutkintoa ulkomailla Kelan opintotuen turvin lukuvuonna 2015–2016. Kelan tilastojen mukaan ulkomaisessa korkeakoulussa tutkintoa suorittavien määrä on kaksinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Mistä ulkomailla opiskelevien kasvava määrä kertoo? Ketkä lähtevät ulkomaille opiskelemaan ja miksi he näin tekevät? Aikovatko opiskelijat palata Suomeen opintojen jälkeen? CIMO (vuodesta 2017 Opetushallitus) käynnisti 2016 selvityshankkeen, jossa haetaan vastauksia näihin kysymyksiin.

Tässä Faktaa Express -julkaisussa käydään läpi hankkeen ensimmäisen vaiheen tuloksia. Tarkastelun kohteena ovat Kelan opintotukitilastot, joiden pohjalta rakennetaan kuvaa siitä, millaista joukkoa ulkomailla opiskelevat ovat sekä mitä ja missä he opiskelevat.

6 s.

Julkaisusarja: Faktaa Express

Julkaisun numero: 3A/2017

ISSN: 2242-296X (pdf), 2242-2951 (painettu)

ISBN: 978-952-13-6396-2(pdf);978-952-13-6397-9 (painettu)

Julkaisutyyppi: Tutkimukset ja selvitykset

Julkaisu: Faktaa Express 3A/2017: Keitä ovat ulkomaalaisten korkeakoulujen suomalaiset tutkinto-opiskelijat? Tilastotietoja Kelan opintotuen saajista (pdf)