Faktaa Express 1A/2017: Uusia asioita ja perspektiiviä tavalliseen koulutyöhön.

Kokemuksia opettajien Erasmus+ -täydennyskoulutusjaksojen vaikutuksista suomalaisissa peruskouluissa ja lukioissa

EU:n Erasmus+ -ohjelmassa rahoitetaan hankkeita, jotka sisältävät mm. oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien ulkomaanjaksoja. Peruskoulujen ja lukioiden opettajien jaksot tarkoittavat täydennyskoulutusta ulkomailla.

Ohjelmassa korostetaan, että täydennyskoulutushankkeet suunnitellaan koulun omista tarpeista lähtien. Näin hanke hyödyttää yksittäisen opettajan sijasta koko koulua ja vaikuttaa koulun toimintakulttuuriin. Täydennyskoulutuksen tulee myös kytkeytyä opetussuunnitelmaan sekä koulun toimintastrategiaan ja sen kehittämiseen.

Suomi oli vuonna 2016 mukana kansainvälisessä selvityksessä, jossa kartoitettiin sitä, miten hyvin ohjelman tavoitteet toteutuvat koulujen täydennyskoulutushankkeissa ja miten toiminnan vaikutukset näkyvät kouluyhteisössä. Tässä julkaisussa esitellään Suomen kansalliset tulokset.

6 s.

Julkaisusarja: Faktaa Express

Julkaisun numero: 1A/2017

ISSN: 2242-296X (pdf), 2242-2951 (painettu)

ISBN: 978-952-13-6344-3 (pdf);978-952-13-6343-6 (painettu)

Julkaisutyyppi: Tutkimukset ja selvitykset

Julkaisu: Faktaa Express 1A/2017: Uusia asioita ja perspektiiviä tavalliseen koulutyöhön. Kokemuksia opettajien Erasmus+ -täydennyskoulutusjaksojen vaikutuksista suomalaisissa peruskouluissa ja lukioissa. (pdf)