Faktaa Express 2A/2016: Kotikansainvälistymistä, liikkuvuutta, verkostoja ja hankkeita

Tilastoja aikuiskoulutuksen kansainvälistymisestä vuonna 2015

Keskeiset tulokset tiedonkeruusta, jolla kartoitettiin kokonaiskuvaa kansainvälisen toiminnan tilanteesta suomalaisissa aikuiskoulutusorganisaatioissa: tilastoja aikuisopiskelijoiden ja kouluttajien kansainvälisestä liikkuvuudesta sekä kansainvälisen toiminnan suunnittelusta, toimintamuodoista, hanketoiminnasta ja verkostoitumisesta.

Julkaisusarja: Faktaa Express
Julkaisun numero: 2A/2016
ISSN: 2242-296X (pdf), 2242-2951 (painettu)
ISBN: 078-951-805-696-9 (painettu), 978-951-805-697-6 (pdf)
Julkaisutyyppi: Tutkimukset ja selvitykset
Julkaisu: Faktaa Express 2A/2016: Kotikansainvälistymistä, liikkuvuutta, verkostoja ja hankkeita. Tilastoja aikuiskoulutuksen kansainvälistymisestä vuonna 2015 (pdf)