Kansalaisten Eurooppa: toiminta-avustus eurooppalaisille ajatushautomoille ja Euroopan laajuisille kansalaisjärjestöille. Haku päättyy

Päättyy:18.10.2017

Rakenteellinen tuki eurooppalaisille ajatushautomoille ja Euroopan laajuisille kansalaisjärjestöille -toiminta-avustus

Haun tarkoituksena on valita Euroopan laajuisia organisaatioita, jotka voivat pysyvien, tavanomaisten ja säännöllisten toimiensa avulla edistää konkreettisesti Kansalaisten Eurooppa -ohjelman tavoitteiden saavuttamista.

Valitut organisaatiot saavat rakenteellista tukea, joka annetaan toiminta-avustuksina. Toiminta-avustuksilla rahoitetaan osa toimintakustannuksista, joiden avulla hakija voi toimia riippumattomasti ja panna täytäntöön ohjelman tavoitteisiin kuuluvia useita eri toimia. Toiminta-avustuksia saavien organisaatioiden on varmistettava mahdollisimman suuri näkyvyys mahdollisimman laajalle yleisölle toimiensa ja laatimansa tiedotussuunnitelman avulla. Erityisesti kannustetaan alueja paikallistason toimintaa sekä nuorison tavoittamista.

Organisaatioille myönnetään tukea puitekumppanuuden muodossa kolmeksi vuodeksi (2018–2020). Niistä tehdään pää­tös tämän ehdotuspyynnön perusteella. Puitekumppanuuden yhteydessä myönnetään vuosittain toiminta-avustuksia organisaation toimittamien vuotuisten työohjelmien perusteella. Hakemuksen käsittelee toimeenpanovirasto EACEA.

Tukikelpoiset hakijat

A. Euroopan muistiperintöä vaalivat kansalaisjärjestöt (lohko 1);
B. Euroopan laajuisesti työskentelevät kansalaisjärjestöt (lohko 2);
C. Eurooppalaiset ajatushautomot (lohko 1 tai 2);
D. Yleiseurooppalaisten organisaatioiden foorumit (lohko 2).

Ehdotuspyyntö on avoin organisaatioille,

a) jotka ovat voittoa tavoittelemattomia järjestöjä;
b) jotka toimivat aktiivisesti EU:n kansalaisuuden alalla niiden perustamiskirjan tai toiminta-ajatuksen mukaisesti ja
jotka täyttävät yhden edellä mainitun luokan vaatimukset:
c) jotka ovat sijoittautuneet laillisesti tukikelpoiseen maahan ja joilla on ollut kyseisessä maassa oikeushenkilön asema
vähintään neljä vuotta (1.11.2017);
d) joilla on toiminnassaan kansainvälisiä yhteyksiä useisiin maihin ja joiden kohdeyleisö on paikallista ja alueellista;
e) joiden toimien maantieteellinen kattavuus tukikelpoisissa maissa on seuraavanlainen:

  • Euroopan muistiperintöä vaalivilla kansalaisjärjestöillä (luokka A) ja EU:n tason kansalaisjärjestöillä (luokka B) on oltava jäseniä tai toimia vähintään 12 tukikelpoisessa maassa
  • yleiseurooppalaisten organisaatioiden foorumeilla (D) on oltava jäseninään vähintään 20 kattojärjestöä, joiden kautta toimintaa on kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

Hakulomakkeet ja lisätiedot

Opetushallituksesta lisätietoa saa Kansalaisten Eurooppa -pisteestä Mauri Uusilehdolta (puhelin 0295 338 520, sähköposti muodossa etunumi.sukunimi@oph.fi)