Aktuellt

#YoungTogether invaderade Twitter – Ungas röst hördes över hela Europa

I sitt Aware and Active-projekt kan unga tala om hur deras Europa ser ut: det är mångformigt, jämlikt, rättvist och tolerant.

Efter 2015 har rasismen och främlingsfientligheten ökat i Europa. Många unga invandare känner inte igen sig i det sätt på vilket invandrare beskrivs i Europa.

”Jag har upplevt så mycket rasism och diskriminering att jag inte vill att andra ska utsättas för det. Rasismen måste få ett slut”, säger Grace Laaksonen, 25.

Hon deltog tillsamman med ett tjugotal andra unga i Aware and Active-projektets Twitterstorm den 10 december i Helsingfors. Projektets mål är att främja aktivt medborgarskap samt förebygga rasism och hatretorik. Under den två timmar långa Twitterstormen twittrade 200 unga på olika håll i Europa med hashtaggen #YoungTogether och spred sina tankar för ett mångkulturellt och tolerant Europa.

”Det är viktigt att dela med sig av sina erfarenheter. Många vet inte var det är för skillnad mellan flyktingar, asylsökande och invandrare. Det är viktigt att minnas att vi inte själva har valt vårt liv som asylsökande eller flyktingar”, säger Bahaulddin Rawi, 31, som deltog i projektet.

Twitter valdes som kanal för de ungas röst, eftersom det med den går att nå beslutsfattare: många politiker och samhälleliga påverkare använder Twitter. Samtidigt lär sig ungdomarna att använda Twitter, säger Adam Elsod, ansvarig för Twitterstormen.

”Unga får möjlighet att dela med sig av sina egna tankar och tala om dem direkt till politiker. Det går inte någon annanstans än på Twitter.”

Utbildningsstyrelsens programsakkunniga Kati Inkinen var imponerad av hur väl och snabbt ungdomarna tog till sig Twitter.

”Det var en helt otrolig stämning! Under två timmar kämpade alla som bara den! Och vilken glädje när Rakel Liekki kommenterade eller Arman Alizad delade ungas tweetar! Men ändå var det kanske allra viktigaste när en ungdomsarbetare som arbetar med ensamkommande asylsökande sa att det var helt fantastiskt att se hur unga som trodde att de inte har rätt till egna åsikter, fick mod att säga vad de tycker.”

Baneh Vainio, 17, som deltog i projektet, ställde sig till en början aningen skeptiskt till Twitterstormen. Han var tveksam till om hashtaggen #YoungTogether skulle spridas och en hur stor publik det skulle gå att nå med den. Efter Twitterstormen var hans tvivel avsevärt mindre.

”Stormen var i alla fall ett effektivt sätt att nå ut till folk. Själva förändringen tar tid, men vi har åtminstone talat om vad vi tänker och tycker.”

Twitterstormen #YoungTogether nådde 650 000 människor på Twitter. Aware and Active uppmanar alla unga att modigt gå med i Twitter och delta i diskussionen om jämlikhet och tolerans med hashtaggen #YoungTogether.

Projektet Aware and Active har som mål att främja interkulturell dialog, mediekompetens och aktivt medborgarskap samt förebygga rasism, hatretorik, våld och uppkomsten av extremism. Aware and Active är ett KA3-projekt (Key Action 3 [Programområde 3] – Reform av ungdomspolitiken). Aware and Active-projektet anknyter till Parisdeklarationen från 2015 som syftar till att främja frihet, tolerans och social inklusion i Europa. Projektet genomförs av de nationella Erasmus+-programkontoren i Estland, Finland, Italien, Makedonien, Slovenien och Österrike.

Närmare information

Undervisnings- och kulturministeriets nyheter

Europeiska kommissionens nyheter om kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet 2011