Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Tiedotusvälineille 27.6.2016 | Julkaisuvapaa

Yli 200 ulkomaista opiskelijaa tulee kesällä Suomeen opiskelemaan Suomen kieltä ja kulttuuria

Lähes 230 yliopisto-opiskelijaa eri puolilta maailmaa tulee tänä kesänä Suomeen opiskelemaan Suomen kieltä ja kulttuuria sekä suomalaista nykykirjallisuutta. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO järjestää yhteensä seitsemän kurssia yhteistyössä suomalaisten yliopistojen kanssa kesäkuun lopun ja elokuun alun välillä.

Eniten kurssilaisia tulee Venäjältä, Saksasta, Puolasta, Unkarista, Virosta ja Yhdysvalloista. Järjestäjinä toimivat tänä vuonna Helsingin, Oulun, Tampereen, Turun ja Vaasan yliopistot.

Opiskelijoiden taitotaso vaihtelee aloittelijasta loppuvaiheen maisteriopiskelijaan. Alkeiskurssia lukuun ottamatta kaikki osallistujat ovat opiskelleet suomea jo omassa yliopistossaan Suomen ulkopuolella. Kursseja on tarjolla neljää eri tasoa.

Pääpaino suurimmalla osalla kursseista on suullisen kielitaidon kehittämisessä. Sen lisäksi kerrataan kielioppia, luetaan, kirjoitetaan ja kuunnellaan. Tavoitteena on aktivoida ja kehittää kielitaitoa aidossa kieliympäristössä. Kaikilla kursseilla tutustutaan lisäksi Suomen kulttuuriin ja kirjallisuuteen.

Kirjallisuuskurssilla Turussa opiskelijat perehtyvät suomalaisen nykykirjallisuuden eri lajeihin, lähtökohtana kytkös historiaan ja yhteiskuntaan. Kurssilla luetaan ja analysoidaan nykykirjallisuutta, ja siellä vierailevat kirjailijat Leena Lander ja Niina Repo.Tänä vuonna on pitkästä aikaa myös suomen kielen alkeiskurssi Pohjoismaiden yliopistojen opiskelijoille, järjestäjänä on Helsingin yliopisto. Kurssi on osa pohjoismaista Nordkurs-toimintaa ja osallistujia tulee Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta.

Intensiivisen opiskelun lisäksi kaikilla kursseilla järjestetään monipuolista vapaa-ajan ohjelmaa: kulttuurivierailuja, luontoretkiä, saunailtoja ym. Kurssilaiset pääsevät näin omakohtaisesti tutustumaan suomalaiseen elämänmuotoon. Näitä unohtumattomia elämyksiä he muistelevat vielä pitkään kurssin jälkeen.

Suomen kieltä ja kulttuuria opiskellaan yliopistoissa ympäri maailmaa

Suomen kieltä voi opiskella noin 90 yliopistossa lähes 30 maassa. Eniten suomen opetusta tarjoavia korkeakouluja on Venäjällä ja Saksassa, mutta suomen kielen yliopisto-opetuksella on pitkät perinteet myös useissa muissa Euroopan maissa ja Pohjois-Amerikassa. Aasiassa opetusta on Kiinassa ja Japanissa.

Suomen kieltä opiskelleet työskentelevät valmistuttuaan mm. opettajina ja kääntäjinä sekä kulttuurin, tutkimuksen, journalismin ja matkailun aloilla.

CIMO edistää Suomen kielen ja kulttuurin opintoja ulkomaisissa yliopistoissa lähettämällä vierailevia Suomen kielen ja kulttuurin opettajia Suomesta, tukemalla opetusta taloudellisesti, myöntämällä lyhyitä opetusvierailuja, lähettämällä suomalaisia harjoittelijoita, lahjoittamalla yliopistoille opetusmateriaalia ja järjestämällä opettajille opintopäiviä. Suomen kielen opiskelijoita tuetaan kesäkurssien lisäksi tarjoamalla heille Suomea Suomessa -harjoitteluohjelma ja myöntämällä apurahoja opintoihin suomalaisissa yliopistoissa.

Lisätietoja

Kansainvälisen yhteistyön ja liikkuvuuden keskus CIMO

Suomen kielen ja kulttuurin kesäkurssit 2016

Kurssit

Suomen kielen ja kulttuurin kesäkurssit 2016

Helsinki, Suomen kielen ja kulttuurin pohjoismainen alkeiskurssi, 29.6.–20.7. (alkeistaso, 24 osallistujaa)

 • Helsingin yliopisto, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
 • Kurssinjohtaja: Paula Andersson, paula.andersson (at) helsinki.fi

Turku, kurssi I, 12.7.–2.8.2016 (I taso, 36 opiskelijaa)

 • Turun yliopisto, Kieli- ja käännöstieteiden laitos
 • Kurssinjohtaja: Rosa Salmela,turuncimokesakurssit (at) utu.fi
 • Kurssisihteeri: Aino Jauhiainen, 040 042 6786 turuncimokesakurssit (at) utu.fi

Turku, kurssi IIA, 12.7.–2.8.2016 (II-taso, 36 opiskelijaa)

 • Turun yliopisto, Kieli- ja käännöstieteiden laitos
 • Kurssinjohtaja: Kristiina Kortelainen, turuncimokesakurssit (at) utu.fi
 • Kurssisihteeri: Aino Jauhiainen, 040 042 6786, turuncimokesakurssit (at) utu.fi

Vaasa, kurssi IIB, 12.7.–2.8.2016 (II-taso, 48 opiskelijaa)

 • Vaasan yliopisto, Nykysuomen ja kääntämisen yksikkö
 • Kurssinjohtaja: Johanna Dahlin, 029 449 8542, johanna.dahlin (at) uva.fi
 • Kurssisihteeri: Sarianna Saksa, 029 449 8249, sarianna.saksa (at) uva.fi

Oulu, kurssi III, 9.–30.7.2016 (III-taso, 36 opiskelijaa)

 • Oulun yliopisto, Suomen kielen oppiaine
 • Kurssinjohtaja: Maria Sarhemaa, cimo (at) oulu.fi
 • Kurssisihteeri: Tanja Tourunen, 050 322 7770, cimo (at) oulu.fi, tanja.tourunen (at) oulu.fi

Tampere, kurssi IV, 8.–29.7.2016 (IV-taso, 24 opiskelijaa)

 • Tampereen yliopisto, Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
 • Kurssinjohtajat: Hanna Samola, 041 456 8454, hanna.samola (at) uta.fi ja
 • Leena Romu, 050 368 2517, leena.romu (at) uta.fi
 • Kurssisihteeri: Johanna Kaipainen, johanna.kaipainen (at) uta.fi

Turku, Suomalaisten nykykirjallisuuden kurssi, 12.–29.7.2016 (24 opiskelijaa)

 • Turun yliopisto, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
 • Kurssinjohtaja: Viola Parente-Čapková, 050 365 5638, viocap (at) utu.fi
 • Kurssisihteeri: Alexandra Dziwis, 040 932 1245, addziw (at) utu.fi

CIMO on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla. Edistämme kansainvälistymistä monin eri tavoin. Koordinoimme harjoittelu-, vaihto- ja apurahaohjelmia ja vastaamme EU-ohjelmien toimeenpanosta ja tiedottamisesta Suomessa. Tuemme Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa ja teemme maailmalla tunnetuksi suomalaista koulutusta. Keräämme, tuotamme ja välitämme kansainvälistymistä koskevaa tietoa kansalaisille, eri alojen asiantuntijoille ja päätöksentekijöille.Unelmamme on aidosti avarakatseinen Suomi.