Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Medialle 22.6.2016 | Julkaisuvapaa

Britannia on Suomelle tärkeä opiskelijaliikkuvuuden kohdemaa

Britannia on ulkomailla tutkintoa suorittaville suomalaisille kaikkein kiinnostavin opiskelumaa: maan korkeakouluissa opiskelee lähes 2000 suomalaista tutkinto-opiskelijaa. Maa kuuluu tärkeimpiin yhteistyömaihin myös korkeakoulujen opiskelijavaihdossa. Mikäli Britannia päättää irtautua Euroopan unionista, maassa opiskelevien EU-kansalaisten lukukausimaksut saattavat muuttua. Mahdollinen Brexit voi vaikuttaa myös opiskelijavaihtoon.

Kelan tilastojen mukaan Britannia on jo vuosia ollut suosituin kohdemaa ulkomaisissa korkeakouluissa tutkintoa suorittaville suomalaisopiskelijoille. Tuoreimmat tilastot kertovat, että lukuvuonna 2014–2015 brittikorkeakouluissa opiskeli 1914 suomalaista. Kaikkiaan ulkomaisissa korkeakouluissa oli 7154 suomalaista tutkinto-opiskelijaa eli lähes neljännes opiskelijoista suuntaa Britanniaan. Britanniassa opiskelevien määrä on ollut viime vuosina kasvamaan päin, sillä esimerkiksi lukuvuonna 2006–2007 heitä oli 500 vähemmän.

Suomalaiset opiskelevat Britanniassa erityisesti humanistisia aineita (476 opiskelijaa), yhteiskunta- ja käyttäytymistieteitä (356), taloustieteitä (291) sekä taideaineita (275). Yleensä ulkomaisissa korkeakouluissa opiskellaan eniten taloustieteitä (22 % ulkomailla opiskelevista suomalaisista), yhteiskuntatieteitä ja humanistisia aineita (19 %), lääketieteitä (12 %) sekä taideaineita (11 %). Alat painottuvat eri tavalla kuin Suomessa opiskelevilla.

Suomalaiset suosivat Britanniaa myös vaihto-opiskelumaana

Britannia on suomalaisille tärkeä myös opiskelijoiden ulkomaanjaksojen kohdemaana. CIMOn keräämissä tilastoissa vuodelta 2015 se oli 3. suosituin kohdemaa Saksan ja Espanjan jälkeen: Britanniaan lähti opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun 622 suomalaisopiskelijaa. Kaikkiaan suomalaisista korkeakouluista lähti ulkomaanjaksolle 10 139 opiskelijaa.

Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelma on näytellyt tärkeää roolia korkeakoulujen välisessä opiskelijavaihdossa: vuonna 2015 ulkomaanjaksolle lähteneistä suomalaista 54 % osallistui Erasmukseen. Britannian kohdalla ohjelma on vielä merkittävämpi, sillä lähes kaikki sinne ulkomaanjaksolle lähtevät ovat Erasmus-opiskelijoita.

Brexitin vaikutuksia ei vielä tiedetä

Britannian lähtö EU:sta muuttaisi maassa opiskelevien EU-kansalaisten aseman ulkomaalaisopiskelijoiksi (international student), mikä nykyisillä maksukategorioilla merkitsisi tuntuvia korotuksia lukukausimaksuihin. Nyt muista EU-maista tulevat opiskelijat maksavat opinnoistaan saman verran kuin britit (home student / EU-student). Voi myös olla, että britit muuttavat lukukausimaksukäytäntöjään tai sopivat Euroopan komission kanssa EU-opiskelijoiden asemasta Eta-sopimuksen kaltaisella järjestelyllä. Siitä, millaisella aikataululla mahdollisen Brexitin seuraamukset tapahtuvat, ei tällä hetkellä ole mitään tietoa.

Mahdollinen Brexit tarkoittaisi neuvotteluja komission ja brittien välillä myös Britannian jatkamisesta Erasmus+ -ohjelmassa. Tällä hetkellä ohjelmaan osallistuvat EU:n ulkopuolelta, mutta EU-maiden tavoin Norja, Islanti, Liechtenstein, Turkki ja Makedonia. Toisaalta esimerkiksi Sveitsin osallistumisen ehtoja kavennettiin, kun se muutama vuosi sitten päätti rajoittaa maahanmuuttoa ja vapaata liikkuvuutta EU:n ja Sveitsin välillä. Neuvotteluja voi seurata siinäkin tapauksessa, että Britannia jatkaa EU-maana.

Erasmuksen lisäksi suomalaisilla korkeakouluilla voi olla myös kahdenvälisiä sopimuksia opiskelijavaihdosta brittikorkeakoulujen kanssa, kuten niillä nykyäänkin on esimerkiksi amerikkalaisten ja aasialaisten korkeakoulujen kanssa. Pelkästään kahdenvälisiin sopimuksiin perustuva opiskelijavaihto saattaisi heikentää suomalaisten vaihto-opiskelumahdollisuuksia Britanniassa.

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Tilastoja kansainvälistymisestä | Korkeakoulut | Opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus

CIMO on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla. Edistämme kansainvälistymistä monin eri tavoin. Koordinoimme harjoittelu-, vaihto- ja apurahaohjelmia ja vastaamme EU-ohjelmien toimeenpanosta ja tiedottamisesta Suomessa. Tuemme Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa ja teemme maailmalla tunnetuksi suomalaista koulutusta. Keräämme, tuotamme ja välitämme kansainvälistymistä koskevaa tietoa kansalaisille, eri alojen asiantuntijoille ja päätöksentekijöille. Unelmamme on aidosti avarakatseinen Suomi.