Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Tiedotusvälineille 26.1.2016 | Julkaisuvapaa

Apurahaohjelma tuo kriisialueiden tutkijoita suomalaiskorkeakouluihin

Suomi on liittynyt mukaan kansainväliseen ohjelmaan, joka tarjoaa kotimaassaan uhkaa ja vainoa kokeville tutkijoille mahdollisuuden jatkaa työtään turvallisessa ympäristössä.

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on solminut sopimuksen liittymisestä Scholar Rescue Fundin (SRF) yhteistyökumppaniksi yhdysvaltalaisen Institute of International Educationin (IIE) kanssa. Sopimus allekirjoitettiin New Yorkissa 26. tammikuuta.

Suomessa ohjelmasta tuetaan syyrialaisia ja irakilaisia akateemisen uransa alussa olevia tutkijoita eri aloilta.

”Seuraavan kolmen vuoden aikana pystymme tukemaan arviolta viiden tutkijan pääsyä suomalaiskorkeakouluihin opettamaan tai tutkimaan”, CIMOn johtaja Samu Seitsalo kertoo.

”Olemme selvittäneet erilaisia mahdollisuuksia tukea kriisialueiden opiskelijoita ja tutkijoita. Nyt käynnistyvästä ohjelmasta hyötyvät sekä Suomeen tuleva tutkijat että heitä vastaanottavat korkeakoulut. Tavoitteena on, että yhteydet korkeakouluyhteisöön Suomessa tukevat aikanaan jälleenrakennusta apurahansaajien kotimaissa”, Seitsalo korostaa.

”Toivomme korkeakoulujen hyödyntävän ohjelmaa aktiivisesti, sillä ne ovat avainasemassa päättäessään tuen anomisesta ja ohjelmaan kelpoisen tutkijan vastaanottamisesta.”

Noin puolet rahoituksesta tulee Yhdysvalloista SRF-ohjelmasta, joka toimii pääosin yksityisten lahjoitusten turvin, loput katetaan CIMOn olemassa olevista apurahoista.

Institute of International Education (IIE) on vuonna 1919 perustettu, yhdysvaltalainen voittoa tavoittelematon järjestö, joka on maailmanlaajuisesti yksi suurimpia ja keskeisimpiä toimijoita koulutuksen kansainvälistymisen alalla. Järjestö luo ja hallinnoi erilaisia koulutuksen alan kansainvälistymis- ja liikkuvuusohjelmia, kuten Fulbright-ohjelmaa, tekee tutkimuksia ja selvityksiä ja omaa laajan yhteistyöverkoston.

Scholar Rescue Fund (SRF) on IIE:n apurahaohjelma, joka on tarjonnut vuodesta 2002 kotimaassaan uhkaa tai vainoa kokeville tutkijoille mahdollisuuden jatkaa työtään turvallisessa ympäristössä toisessa maassa. Kesään 2015 mennessä yli 610 tutkijaa yli 53 maasta on päässyt mukaan ohjelmaan. Yli 300 korkeakoulua yli 40 maasta on vastaanottanut stipendiaatteja vierailujaksoille.

Lisätietoa

CIMO on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla. Edistämme kansainvälistymistä monin eri tavoin. Koordinoimme harjoittelu-, vaihto- ja apurahaohjelmia ja vastaamme EU-ohjelmien toimeenpanosta ja tiedottamisesta Suomessa. Tuemme Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa ja teemme maailmalla tunnetuksi suomalaista koulutusta. Keräämme, tuotamme ja välitämme kansainvälistymistä koskevaa tietoa kansalaisille, eri alojen asiantuntijoille ja päätöksentekijöille. Unelmamme on aidosti avarakatseinen Suomi.