Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

30.04.2014

Uusi raportti kulttuurin ja luovien alojen kansainvälistymisen ja viennin tukemisesta

Huhtikuussa julkaistu raportti avaa kulttuurin ja luovien alojen viennin potentiaalia Euroopassa. Nyt luovan alan tuotteet muodostavat 4,3% viennistä EU:n ulkopuolelle. Raportti kokoaa parhaita käytäntöjä ja esittää toimenpide-ehdotuksia viennin kasvattamiseen. Parhaiden käytäntöjen joukossa on myös Suomen kulttuuriviennin kehittämisohjelma ja kansallinen tuki kulttuuriviennille.

Raportin on koonnut EU:n kulttuuriviennin ja kansainvälistymisen avoimen koordinaation työryhmä (ns. OMC-ryhmä). OMC-työryhmien tehtävänä on kartoittaa hyviä käytäntöjä sekä tuottaa suosituksia ja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia EU:lle ja jäsenvaltioille. Työryhmät ovat tähän mennessä työskennelleet mm. kulttuurin saatavuuden, kokoelmien liikkuvuuden sekä kulttuurin ja luovien alojen parissa.

Lue lisää ja lataa raportti Euroopan komission sivuilta

(30.4.2014/RK)