Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

09.07.2015

Uusi Luova Eurooppa -haku: EU Network of Creative Hubs and Co-working Spaces

EU:n Luovan Eurooppa -ohjelman monialaisen toimintalinjan alla on julkaistu uusi haku EU Network of Creative Hubs and Co-working Spaces. Tukea myönnetään maksimissaan 1 milj. euroa yhdelle hankkeelle, jossa perustetaan EU:n laajuinen kulttuurin ja luovan alan ammattilaisille ja yrityksille suunnattu creative hubien ja yhteisöllisten työtilojen verkosto.

Creative hub tarkoittaa infrastruktuuria tai paikkaa, joka käyttää osaa tarjolla olevista tiloistaan verkostoitumiseen sekä kulttuurin ja luovien alojen sekä näihin liittyvän liiketoiminnan kehittämiseen.

Haku päättyy 10.9.2015.

Lisätietoja

Hakuilmoitus Euroopan komission sivuilla

(9.7.2015/RK)