Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

15.05.2018

Music Moves Europen ensimmäiset haut avattu - tarjolla räätälöityä tukea musiikkialalle

Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent on Euroopan komission uusi pilottihanke, jonka tarkoituksena on testata omaa musiikkialalle räätälöityä tukiohjelmaa vuoden 2020 jälkeen alkavaa EU-ohjelmakautta ajatellen. Tuettavien hankkeiden kokemuksia hyödynnetään mahdollisen uuden ohjelman suunnittelussa. Tavoitteena on ohjelma, joka voisi tukea eurooppalaisen musiikin monimuotoisuutta ja saavutettavuutta sekä parantaa sen kilpailukykyä.

Nyt haettavana tuki nuorten ammattilaisten koulutusohjelmiin ja jakelumallien kehittämiseen

Pilotissa on julkaistu kaksi avointa hakua, joissa molemmissa tuetaan noin 10 hanketta:

Training scheme for young music professionals -haussa tuetaan pienen mittakaavan koulutusohjelmia, joissa tarjotaan nuorille ammattilaisille keinoja sopeutua alan muuttuvaan toimintaympäristöön. Tukea voivat hakea alan oppilaitokset tai koulutussektorin ja musiikkialan kumppanuudet. Tukea myönnetään korkeintaan 55.000 euroa korkeintaan 80%:lle hankkeen kustannuksista. Haku päättyy 27.8.

Online and offline distribution -haussa tuetaan erilaisia musiikin jakelua kehittäviä hankkeita. Tavoitteena on lisätä eurooppalaisen musiikin monimuotoisuutta ja jakelua yli kielirajojen. Tukea voivat hakea eri tyyppiset näiden teemojen parissa toimivat organisaatiot. Tukea myönnetään korkeintaan 30.000 euroa korkeintaan 90%:lle hankkeen kustannuksista. Haku päättyy 10.9.

Avoinna myös kaksi selvityksiä koskevaa tarjouskilpailua

Näistä toinen koskee European Music Observatoryn perustamista ja alan rahoitustarpeita, toinen eurooppalaisen musiikin vientistrategiaa. Molemmissa tukea myönnetään yhdelle selvityshankkeelle.

Lisätietoja

  • Hakuja koskevia kysymyksiä voi lähettää englanniksi osoitteeseen EAC-MUSIC-MOVES-EUROPE(at)ec.europa.eu.
  • Luova Eurooppa -yhteyspiste