Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

23.01.2018

Mitä Luova Eurooppa -ohjelman jälkeen? Julkinen kuuleminen uudesta EU-ohjelmakaudesta käynnistyi

Euroopan komissio on käynnistänyt kaikille avoimen kuulemisen liittyen seuraavaan EU-ohjelmakauteen ja monivuotiseen rahoituskehykseen (2021-2027). Kysely koskee EU-rahoitteisia ohjelmia ja toimia, joilla pyritään edistämään eurooppalaisia arvoja sekä tukemaan mm. liikkuvuutta, koulutusta, kulttuurien monimuotoisuutta, digitaalisia taitoja, luovuutta sekä Euroopan historia- ja muistiperintöä. Tavoitteena on parantaa kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia, osaamista, tasa-arvoa ja edistää avoimempaa, osallistavampaa ja luovempaa yhteiskuntaa.

Julkinen kuuleminen ”EU:n rahoitusvälineet arvojen ja liikkumisen aloilla” on keskeinen osa uuden kulttuuri- ja av-alan rahoitusohjelman tai mahdollisen laajemman, ns. sateenvarjo-ohjelman valmistelua. Kyselyn avulla halutaan selvittää nykyisten ohjelmien vahvuudet ja heikkoudet sekä kartoittaa, millaisia synergiaetuja eri ohjelmien välillä mahdollisesti olisi. Tavoitteena on yhä parempi ja tehokkaampi EU-rahoituksen suuntaaminen ja käyttö.

On tärkeää, että mahdollisimman moni suomalainen kulttuuri-, av- ja luovilla aloilla toimiva (organisaatio, asiantuntija ja yksityishenkilö) vastaa julkiseen kuulemiseen. Näin voimme suoraan vaikuttaa siihen, että EU jatkossakin tukee taiteen, kulttuurin ja av-alan eurooppalaista yhteistyötä ja että se nähdään merkittävänä eurooppalaisten arvojen, identiteetin ja koko EU:n kannalta.

Kysely ja erilaista taustamateriaalia löytyy osoitteesta https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-values-and-mobility_fi. Pudotusvalikosta löytyy kyselyn eri kieliversiot.

Kyselyn vastausaika päättyy 8.3.2018.

Lisätietoja