Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

18.09.2017

Luova Eurooppa -ohjelman tuki yhteistyöhankkeille nyt haettavissa

Kulttuurin alaohjelman hanketukihaku on avattu. Rahoitusta voi hakea kolmentyyppisiin hankkeisiin:

  • pienet yhteistyöhankkeet
  • suuret yhteistyöhankkeet
  • Euroopan kulttuuriperinnön teemavuoteen 2018 liittyvät hankkeet.

Pienet ja suuret yhteistyöhankkeet noudattavat entiseen tapaan Luova Eurooppa -ohjelman tavoitteita ja hanketukien hakukriteereitä. Niiden osalta haku päättyy 18.1.2018.

Euroopan kulttuuriperinnön teemavuoteen liittyvät hankkeet on liitettävä kulttuuriperintövuoden tavoitteisiin, joissa korostetaan mm. tietoisuutta yhteisestä kulttuuriperinnöstä sekä pyritään vahvistamaan yhteenkuuluvuuden tunnetta Euroopassa. Hankkeiden tulee myös osoittaa kuinka kulttuuriperintö voi toimia inspiraation lähteenä sekä vahvistaa kulttuuriperintösektorin ja muiden kulttuuri- ja luovien alojen vuorovaikutusta.Teemavuoteen liittyvien hankkeiden osalta haku päättyy 22.11.2017.

Lisätietoja

Kuva: Sunaina Kamal, unsplash.com