Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

22.05.2012

Luova Eurooppa –ohjelman käsittely etenee

EU:n kulttuuriministerineuvosto on sopinut Brysselissä 10.-11. toukokuuta uuden Luova Eurooppa –ohjelman tavoitteista ja painopisteistä.

Vuosille 2014-2020 laadittava ohjelma kattaa kaikki kulttuuri- ja luovat alat. Se korvaa nykyiset Kulttuuri-, Media- ja Media Mundus –ohjelmat. Uusi ohjelma tukee erityisesti toimijoiden kansainvälisten toimintamahdollisuuksien vahvistamista sekä toimijoiden ja teosten liikkuvuutta.

Luova Eurooppa -ohjelman kokonaisbudjetiksi ehdotetaan 1,8 miljardia euroa. Kulttuurille osoitettava osuus on esityksen mukaan lähes 500 miljoonaa euroa.

Seuraavaksi ohjelma siirtyy Euroopan parlamentin käsittelyyn.

Lisätietoja:

Luova Eurooppa –ohjelma komission sivuilla
Neuvoston saavuttama osittainen yleisnäkemys komission sivuilla

(22.5.2012/RL)