Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

17.06.2019

Kulttuurin pilottihakuja avattu, Music Moves Europe -haut tulossa

Euroopan komissio toteuttaa vuonna 2019 joukon pilottihakuja, joilla testataan tukitoimia seuraavalle EU-ohjelmakaudelle (2021-2027). Parhaillaan käynnissä on kaksi kentälle avointa rahoitushakua. Loppuvuoden aikana tullaan vielä avaamaan mm. kuusi Music Moves Europe -aloitteeseen liittyvää pilottihakua.

Makers' Mobility testaa luovien alojen hubien ja hautomojen liikkuvuustukea

Makers’ Mobility -pilotin tarkoituksena on kehittää ja testata liikkuvuustuen mallia luovien alojen yhteisölliselle työtiloille (creative hubs and maker-spaces, fab labs and incubators where freelancers and creatives co-work and co-create). Toteutuksessa täytyy hyödyntää olemassa olevia eurooppalaisia verkostoja (esim. European Network of Creative Hubs) sekä i-Portunus -liikkuvuuspilotin kokemuksia.

Rahoitusta myönnetään korkeintaan 350 000 euroa yhdelle hankkeelle, jonka kesto on korkeintaan 18 kk. Hakuaika päättyy 12.8.2019.

Cultural and Creative Industries jatkaa komission toimia kulttuuriperintösektorin vahvistamiseksi

Cultural and Creative Industries -pilotti kohdistuu erityisesti kulttuuriperintösektorille, osaamisen vahvistamiseen ja innovointiin. Tarkoituksena on kehittää kulttuuriperintöalan osaamista vastaamaan paremmin toimintaympäristön vaatimuksia sekä rakentaa yhteyksiä kulttuuriperintöalan ja muiden luovien alojen välille. Haku on jatkumoa FLIP (Finance, Learning, Innovation and Patenting) -pilottihankkeelle. Sen tavoitteet liittyvät tuoreeseen kulttuuriperintöalan eurooppalaiseen toimintasuunnitelmaan (European Framework for Action on Cultural Heritage), joka pyrkii mm. vahvistamaan kulttuuriperintöalan ammattilaisten osaamista.

Rahoitusta myönnetään korkeintaan 1,05 milj. euroa yhdelle laajalle hankkeelle, joka koordinoi ja tuottaa hankesisältöjä luovan alan ammattilaisten ja yrittäjien (erityisesti mikro- ja PK-yritykset) sekä kulttuuriperintöammattilaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Hakuaika päättyy 12.8.2019.

Tulossa kuusi Music Moves Europe -hakua

Professionalisation and training
Rahoitusta myönnetään korkeintaan 900 000 euroa yhteensä noin 10 koulutusohjelman toteuttamiseen. Kohderyhminä ovat erityisesti nuoret muusikot ja alan ammattilaiset.

Co-operation of small music venues
Rahoitusta myönnetään korkeintaan 600 000 euroa yhteensä noin 13 hankkeelle, joissa identifioidaan, kehitetään ja esitellään elävän musiikin klubien ja muiden pienten esityspaikkojen innovatiivisia toimintamalleja.

Co-creation
Rahoitusta on haussa 400 000 euroa arviolta noin 8 tuotanto- ja/tai residenssiohjelman toteuttamiseksi. Tarkoituksena on mahdollistaa yhteistuotantoja sekä residenssejä genre-rajat ylittäen.

Music education and learning
Rahoitusta on haettavana 300 000 euroa yhteensä noin 8 innovatiiviselle musiikkikasvatushankkeelle, jotka tuovat kulttuurin ja koulutuskentän toimijoita yhteen.

Export of European music
Tarjouskilpailulla etsitään toteuttajaa vuoden 2018 Music Moves Europe -haussa rahoitetun eurooppalaisen musiikin vientistrategian viemiseksi käytäntöön. Maksimibudjetti on 400 000 euroa.

Health and wellbeing of music creators
Tarjouskilpailulla etsitään tekijää kartoitukselle ja politiikkasuosituksille, joiden myötä voitaisiin paremmin vastata musiikkisektorilla työskenteleviin kohdistuviin terveyshaittoihin ja -haasteisiin. Maksimibudjetti on 150 000 euroa.

Lisätietoja