Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

29.08.2016

Kulttuurin ja luovien alojen lainatakausinstrumentti lanseerattu

Euroopan komissio ja Euroopan investointirahasto (European Investement Fund EIF) ovat kesällä lanseeranneet kulttuurin ja luovien alojen lainarahoitusinstrumentin, jota EU:n Luova Eurooppa -ohjelma rahoittaa 121 milj. eurolla.

Tavoitteena on, että lainatakausvälineen myötä kulttuurin ja luovien alojen toimijoille myönnetään pankkilainoja yhteensä yli 600 milj. euron arvosta seuraavien kuuden vuoden aikana.

Euroopan investointirahasto hallinnoi lainatakausvälinettä. Se tarjoaa takauksia ja vastatakauksia veloituksetta järjestelyyn valituille rahoituslaitoksille, jotta ne voivat pienemmällä riskillä suunnata lainarahoitusta kulttuurille ja luoville aloille. Näillä aloilla luotonsaanti on todettu haastavaksi, koska vakuudet ovat usein aineettomia, markkinat pienet ja kysyntä epävarmaa.

Lainarahoitus on suunnattu kulttuurin ja luovien alojen mikro- ja pk-yrityksille sekä organisaatioille EU-jäsenmaissa, Norjassa ja Islannissa. Toimijat saavat tietoa rahoitusmahdollisuuksista suoraan järjestelyyn osallistuvilta pankeilta ja rahoituslaitoksilta. Pankkeja haetaan parhaillaan avoimen hakumenettelyn kautta.

Tavoite on, että ensimmäiset sopimukset pankkien kanssa solmitaan jo kuluvan syksyn aikana ja lainoja voidaan ryhtyä myöntämään eteenpäin toimijoille. Vielä on täysin avoinna, osallistuuko pankkeja Suomesta tai Pohjoismaista lainatakausinstrumentin toimeenpanoon.

Lisätietoja