Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

04.10.2012

Infopaketti Kulttuuri-ohjelman hauista

Kulttuuri-ohjelman hakijoiden käytössä on nyt lisää käytännön ohjeita Kulttuuri-ohjelman hakuihin.

Toimeenpanovirasto EACEA on julkaissut sivuillaan hakuprosessiin liittyviä käytännön ohjeita ja vinkkejä PowerPoint –muodossa. Ohjeet on nyt julkaistu yhteistyöhankkeille (ohjelmalohkot 1.1 ja 1.2) , toiminta-avustuksille (2), kirjallisuuden käännöstuelle (1.2.2) sekä festivaaleille (1.3.6).

Lyhyiden ja monivuotisten yhteistyöhankkeiden sekä toiminta-avustusten hakijat voivat hyödyntää myös e-tutoriaalia, jossa annetaan hyviä käytännön vinkkejä mm. budjettilomakkeen täyttämiseen.

Samoilta sivuilta löytyy myös opas EU-avustusten taloushallintoon (Financial Information Kit: practical guidance to all grant beneficiaries). Tähän on hyödyllistä perehtyä jo hakuvaiheessa ja hakemusbudjettia suunniteltaessa.

Infopaketti toimeenpanovirasto EACEAn sivuilla

(4.10.2012/RL)