Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

04.06.2018

Haku auki: Euroopan komissio etsii toteuttajaa taide- ja kulttuurialan liikkuvuusohjelman pilotille

Euroopan komissio on avannut tarjouskilpailun, jolla se etsii toteuttajaa taide- ja kulttuurialan liikkuvuustukiohjelman pilotille.

Haku liittyy tulevan EU-ohjelmakauden (post 2020) valmisteluun. Ajatuksena on, että vuodesta 2021 alkaen kulttuurialalle olisi olemassa oma liikkuvuustukiohjelmansa EU-tasolla.

Toiminnan ensimmäisessä vaiheessa tarkoitus on kartoittaa olemassa olevia liikkuvuustuen muotoja ja reunaehtoja kulttuurialan EU-tason liikkuvuustukiohjelman perustamiseksi. Kartoituksen pohjalta valmistellaan Euroopan komissiolle konkreettinen ehdotus liikkuvuuspilotin käytännön toteutuksesta.

Varsinainen pilotointivaihe, jolloin liikkuvuusohjelmaa testataan joko yhdellä tai useammalla alalla, sijoittuu vuoteen 2019. Pilotin aikana vähintään 500 taiteilijaa tai kulttuurialan ammattilaista saavat mahdollisuuden toteuttaa 15-85 päivän mittaisen liikkuvuusjakson ulkomailla. Lopuksi toteuttaja antaa Euroopan komissiolle päätelmät ja suositukset ohjelman vakiinnuttamiseksi.

Pilottiohjelman toteutukseen on varattu 1 miljoona euroa, joka myönnetään yhdelle toimijalle tai toimijoiden yhteenliittymälle. Budjetista 10% tulisi kohdentua kartoitusvaiheeseen, 85% pilotointivaiheeseen ja 5% suositusten valmisteluun. Toiminta voi kestää korkeintaan 14 kk.

Tukikelpoisia hakijoita ovat toimijat Luova Eurooppa-ohjelmaan osallistuvista maista. Hakukierroksen toteutuksesta vastaa Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin pääosasto (DG EAC).

Hakemukset jätetään komission sähköisen hakujärjestelmän kautta viimeistään perjantaina 31.8.2018 klo 13 Suomen aikaa (klo 12 CET).

Lisätietoja

Kuva: Te Nguyen / unsplash.com