Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

23.11.2011

Euroopan komissio tiedotti uusista ohjelmista

Koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou esitteli 23.11. Euroopan komission ehdotuksen uudesta koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelmasta Yhteinen Erasmus (Erasmus for All) sekä uudesta kulttuurialan ja luovien toimialojen ohjelmasta Luova Eurooppa(Creative Europe). Ohjelmien toimikausi on 2014–2020.

Kyseessä on komission ehdotus, jota tullaan käsittelemään jäsenmaiden ja Euroopan parlamentin kanssa. Ehdotuksen mukaan Yhteinen Erasmus -ohjelma kokoaa yhteen nykyiset Elinikäisen oppimisen ohjelman (LLP), kolmansille maille suunnatut korkeakouluohjelmat (mm. Erasmus Mundus, Tempus) sekä Nuorisotoimintaohjelma Youth in Actionin. Luova Eurooppa -ohjelma yhdistää EU:n Kulttuuri-ohjelman ja mediaohjelmat.

Tarkempaa tietoa uusista ohjelmaehdotuksista saa komission verkkosivuilta.

Erasmus for All

Creative Europe

(23.11.2011 / TL)