Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

07.04.2016

Kulttuurin uutisia 7.4.

Pirkanmaalaiselle Adoptoi monumentti -hankkeelle EU:n kulttuuriperintöpalkinto, Europa Nostra 2016.

Euroopan komissio ja Europa Nostra julkistivat tänään vuoden 2016 Euroopan unionin kulttuuriperintöpalkintojen / Europa Nostra -palkintojen voittajat.

Suomesta palkittiin Pirkanmaan maakuntamuseon käynnistämä Adoptoi monumentti -hanke. Adoptoi monumentti -toimintamuoto kannustaa kansalaisia adoptoimaan lähiympäristössään sijaitsevia kulttuurihistoriallisesti merkittäviä monumentteja, hoitamaan niitä ja ottamaan ne uudelleen käyttöön.

Adoptoi monumentti on luova tapa saada paikalliset asukkaat aktiivisesti mukaan paikallisen kulttuuriperinnön hoitoon ja vaalimiseen sekä edistää pienempien rakennusten suojelua. Kohteiden laaja valikoima ja eri aikakausien edustus kertoo toiminnan kattavasta luonteesta. Toiminta myös edustaa kestävää kehitystä, ja se on selvästi mahdollista ottaa käyttöön kaikkialla Euroopassa”, tuomaristo painotti.

Adoptoi monumentti on kasvanut nopeasti ja nauttii melkoisesta suosiosta Suomessa. Uusia kohteita otetaan mukaan jatkuvasti ja toiminta on vähitellen alkanut levitä koko maahan, mikä omalta osaltaan kertoo sen onnistumisesta.

"Tämä palkinto on osoitettu kaikille toiminnassa mukana oleville ja kunnioittaa niitä suuria ponnistuksia, jotka he ovat tehneet edistäessään hyvää, aktiivista kansalaisuutta ja rohkaistessaan paikallisia yhteisöjä ottamaan omakseen kulttuuriperintöään”, tuomaristo sanoi.

EU:n kulttuuriperintöpalkinto, Europa Nostra

Palkinto on kulttuuriperintöalan korkein kunnianosoitus Euroopassa. Tämän vuotiset 28 palkinnonsaajaa 16 maasta ovat saaneet tunnustusta esimerkillisistä saavutuksistaan kulttuuriperintökohteen konservoinnissa, tutkimuksessa, kulttuuriperintötyölle omistautumisessa, kulttuuriperintökasvatuksessa, koulutuksessa tai kulttuuriperintötietoisuuden herättämisessä.

Itsenäiset asiantuntijatuomaristot arvioivat kaikkiaan 187 yhteisön ja yksityishenkilön 36 Euroopan maasta lähettämää hakemusta ja valitsivat niiden joukosta voittajat. Kansalaiset eri puolilla maailmaa voivat nyt osallistua yleisön suosikin valintaan äänestämällä netissä mieleistään palkinnonsaajaa.

Palkinto on osa Luova Eurooppa -ohjelmaa

EU:n kulttuuriperintöpalkinto rahoitetaan Luova Eurooppa -ohjelmasta. Luova Eurooppa -ohjelmasta rahoitetaan kuutta eurooppalaista palkintoa, joilla halutaan antaa näkyvyyttä eurooppalaiselle kulttuurille.

Lisätietoja:

Vuoden 2016 EU:n kulttuuriperintöpalkinnon saajat ja yleisöäänestyksen löydät Europa Nostran verkkosivuilta.

Lue lisää palkinnosta suomeksi CIMOn verkkopalvelussa.

Pirkanmaan maakuntamuseon Adoptoi monumentti Europa Nostran verkkopalvelussa.