Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

31.05.2011

”Yhdessä olemme enemmän”, todettiin pohjoismaista ja Baltia-yhteistyötä käsitelleessä konferenssissa

Yli 200 pohjoismaista ja baltialaista asiantuntijaa kokoontui viime viikolla Helsinkiin jakamaan tietoa ja kokemuksia liikkuvuudesta, koulutusyhteistyöstä ja pohjoismaisista kielistä. Kaksipäiväisen konferenssin aiheena olivat myös Nordplus-ohjelmat, joiden ohjelmakausi päättyy tänä vuonna. Konferenssi on osa Suomen puheenjohtajuusvuoden ohjelmaa Pohjoismaiden ministerineuvostossa.

Konferenssin aiheita lähestyttiin mm. lasten ja nuorten, korkeakouluopiskelijoiden, aikuiskoulutuksen, työelämän ja tasa-arvon näkökulmista. Osallistujat työskentelivät temaattisissa ryhmissä ja heille esiteltiin konferenssin teemoihin liittyviä tuoreita tutkimuksia sekä Pohjoismaiden ja Baltian tarjoamia mahdollisuuksia koulutuksen kansainvälistymistyössä.

Motivaatio kielten oppimiseen syntyy ihmisten kohtaamisesta ja yhteisistä asioista

Konferenssin erääksi teemaksi nousi se, mistä motivaatio kansainvälistymiseen ja kielitaidon kehittämiseen syntyy. Ensimmäisen päivän paneelikeskustelijoiden mukaan motivaatio kasvaa henkilökohtaisen kiinnostuksen, oppilaitosten vaikutuksen tai työelämän vaatimusten kaltaisten taloudellis-poliittisten tekijöiden voimasta.

Toimittaja Bettina Sågbomin vetämässä osuudessa esiteltiin lapsille ja nuorille suunnattuja kielihankkeita. Nähtyjen esimerkkien valossa kävi selväksi, että nuoret saa parhaiten motivoitua kielten oppimiseen tarjoamalla heille mahdollisuuksia toisten nuorten tapaamiseen kiinnostavien ja puhuttavien aiheiden merkeissä.

Näin tapahtuu esimerkiksi Rap It Up -hankkeessa, jossa kilpaillaan rap-musiikissa ja valmistetaan samalla oppimateriaalia pohjoismaisten kielten opetukseen. Peruskoululaisille tarjotut mahdollisuudet TET-jaksoihin Ruotsissa ovat vakuuttaneet opettaja Antti Malassun sosiokulttuurisen innostamisen tehosta; hänen oppilaidensa puheenvuorot vahvistivat käsitystä metodin toimivuudesta kieltenopetuksessa.

Kielten osaaminen tuo myös naapurimaiden kulttuurin lähemmäksi

Kielten – ja erityisesti pohjoismaisten kielten – merkitystä kansainvälisessä yhteistyössä pohdittiin monelta kannalta. Naapureiden kielten taitamisen katsottiin lähentävän ihmisiä ja kulttuureja.

Kielitaidon todettiin myös edistävän luovuutta ja yhteiskunnan avoimuutta sekä vahvistavan identiteettiä. Erityisesti pienet maat hyötyvät maiden välisestä yhteistyöstä. Nordplus-ohjelmien rooli on kielellisen ja kulttuurisen ymmärryksen sekä yhteistyön edistäjänä ollut keskeinen.

Liikkuvuuden todettiin olevan vahvasti esillä kansainvälisen yhteistyön tulevaisuutta linjaavissa strategioissa. Tuloksellinen liikkuvuus on suunnitelmallista, tulijoiden ja lähtijöiden määrät ja liikkuvuusvirrat ovat tasapainossa. Oppilaitosten liikkuvuuden tulisi olla joustavaa ja mahdollistavaa. Tarjolla olevien mahdollisuuksien markkinointi ulkomaisille opiskelijoille on tärkeä osa korkeakoulujen kansainvälistymisen edistämistä.

Tavoitteena entistä joustavammat Nordplus-ohjelmat

Tuoreen arvioinnin perusteella on päätetty, että koulutusyhteistyötä tukevat Nordplus-ohjelmat saavat jatkoa vuoden 2012 alusta. Konferenssipäivien aikana ideoitiin myös uusien ohjelmien sisältöä. Keskeisenä tavoitteena on yksinkertaistaa ohjelmia ja tehdä niistä käyttäjäystävällisempiä. Nordplus-ohjelmat voisivat jatkossa täydentää EU:n elinikäisen oppimisen ohjelmaa nimenomaan joustavana vaihtoehtona.

Opitaan yhdessä -konferenssin järjesti opetus- ja kulttuuriministeriö yhdessä CIMOn, Opetushallituksen ja Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa.

Muualla verkossa

Videotallenne seminaarin alusta

Nordplus-ohjelmien arviointi Pohjoismaiden ministerineuvoston verkkopalvelussa norjaksi: Evaluering av Nordplus

Seminaarin ohjelma

Opitaan yhdessä! Konferenssi liikkuvuudesta, pohjoismaisista kielistä ja Nordplus-ohjelmasta (pdf)

(31.5.2011 NE & TL)