Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

04.06.2018

Yhä harvempi ammatillisessa koulutuksessa opiskeleva lähtee ulkomaanjaksolle

Ammattiopiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus on vähentynyt 11 %:lla edelliseen vuoteen verrattuna. Laskua oli erityisesti alle kaksi viikkoa kestävissä lyhyissä ulkomaanjaksoissa, joita suomalaiset opiskelijat tekivät lähes 15 % vähemmän kuin vuonna 2016. Kaikkiaan Suomesta lähti ulkomaille 5 551 opiskelijaa.

Opetushallitus kerää vuosittain tilastot kansainvälisestä liikkuvuudesta ammatillisissa oppilaitoksissa. Niiden mukaan Suomeen tulevien opiskelijoiden määrä on pysynyt tasaisena 10 vuoden ajan. Vuonna 2017 Suomeen tuli 2 582 ulkomaista opiskelijaa.

Ammatilliseen koulutukseen kohdistetut säästöt ovat jo muutaman vuoden ajan heijastuneet siihen, minkä verran oppilaitokset käyttävät omaa rahoitustaan opiskelijoiden kansainväliseen liikkuvuuteen. Oppilaitosten oman rahoituksen osuus on laskenut sekä Suomesta lähtevän, että tänne tulevan opiskelijaliikkuvuuden kohdalla. Monet oppilaitokset ovatkin panostaneet pidempiin ulkomaanjaksoihin, joihin myös saadaan paremmin ulkopuolista rahoitusta.

Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelman merkitys opiskelijaliikkuvuuden rahoittajana on entisestään vahvistunut. Vuonna 2017 ohjelman rahoituksella tehtiin 71 % Suomesta lähtevien ja 74 % Suomeen tulevien opiskelijoiden ulkomaanjaksoista.

Opiskelijaliikkuvuuden yhteistyömaina suosituimpia ovat Saksa ja Espanja.

Opettajien ja muun henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus on kasvanut

Suomeen on parin viimeisen vuoden kuluessa tullut yhä enemmän ulkomaisia opettaja- ja asiantuntijavieraita. Vuonna 2017 tulijoita oli 3 683, mikä on 7,4 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Myös lähtijöiden määrä on kasvanut, mutta maltillisemmin. Suomesta lähti pitkäkestoiselle eli yli 5 vuorokautta kestävälle ulkomaanjaksolle 1 458 henkilökunnan edustajaa, kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 %.

Ammatillisessa koulutuksessa työskentelevien suomalaisten kansainvälinen liikkuvuus on erittäin Eurooppa-keskeistä. Erityisesti lyhyille eli alle 5 vuorokautta kestäville ulkomaanjaksoille mennään muualle Eurooppaan.

Suomeen tulevat ovat sen sijaan yhä useammin Aasian maista. Vuonna 2017 lähes kolmannes tulijoista oli aasialaisia, kun heidän osuutensa vuotta aikaisemmin oli 15 %. Oppilaitokset tekevätkin yhä enemmän verkostoyhteistyötä Aasian maiden oppilaitosten kanssa.

Tilastot verkossa