Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

02.07.2015

Vuoden toiset Erasmus+ Youth in Action tuet jaettu – Vaajakosken nuorten omatoimiselle kansainvälistymiselle tuki

Erasmus+ Youth in Action –ohjelman 30.4. päättyneessä vuoden 2015 toisessa haussa jaettiin 38 hankkeelle tukea lähes 800 000 euroa. Kiinnostus oli korkeaa ja liikkuvuushankkeiden kärkeen nousi Vaajakosken nuorten oma hanke, Suomen ja Portugalin nuorten välinen nuorisovaihto, jonka teemana on terveys ja hyvinvointi.

”Haluamme toteuttaa hankkeen, koska olemme ryhmäläisten kanssa kokeneet mahdollisuuden antavan meille hienon kokemuksen kansainvälisestä toiminnasta ja voimme tulevaisuudessa hyödyntää tästä oppimiamme taitoja ja tietoja. Samalla saamme luotua pysyviä sosiaalisia suhteita, jotka mahdollisesti kantavat pitkälle tulevaisuuteen. Hanke avaa kulttuurisia eroja, vahvistaa kansainvälisyyttä ja antaa rohkeutta rikkoa omia rajoja”, kuvailevat vaajakoskelaiset nuoret odotuksiaan.

Nuorten hankkeen teemana on terveys ja hyvinvointi, terveelliset elämäntavat sekä liikunnallinen aktiivisuus. Hankkeen tavoite on sytyttää kipinä fyysiseen aktiivisuuteen ja saada siitä nuorille elämäntapa. Menetelminä käytetään liikunnallisia aktiviteetteja, ryhmätöitä, keskusteluja ja pohdintoja. ”Koemme nuorisovaihdon hyväksi työmuodoksi ja erittäin tavoitteelliseksi menetelmäksi, jossa pääsee lähelle nuorta. Haluamme olla mukana tukemassa nuoria hankkeen toteutuksessa”, perustelee nuoriso-ohjaaja Hanna Katajamäki ohjaajien motivaatiota osallistua hankkeeseen jopa omalla vapaa-ajallaan.

Nuorten ja päättäjien välinen vuoropuhelun vuoden 2015 ensimmäiset hankkeet saavat myös rahoituksen. Aar Social Development Association ry:n hanke käsittelee maahanmuuttajanuorten ja paikallisten sekä alueellisten ja kansallisten päättäjien välistä vuoropuhelua erityisesti työllisyyden, osallistumisen ja jäsennellyn vuoropuhelun alueilla. Tavoitteena hankkeessa on saada maahanmuuttajanuorten näkökulma tutuksi päättäjille ja maahanmuuttajanuoret ja päätöksentekijät (jäsenneltyyn) vuoropuheluun keskenään. Toisessa hankkeessa EYP-Finland ry simuloi demokraattisten instituutioiden toimintaa ja päättäjien roolia.

Hakemusten määrä on hyvässä kasvussa

Hakukierroksella myönnettiin tukea nuorisovaihtojen sekä nuorten ja päättäjien välisen vuoropuhelun lisäksi myös Eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun (EVS) kautta vapaaehtoisten lähettämiseen ja vastaanottamiseen eri puolilla Suomea sekä nuorisoalan toimijoiden ammatilliseen kouluttautumiseen ja verkostoitumiseen. Kierroksella vastaanotettiin yhteensä 71 hakemusta ja haettu kokonaistuki oli vajaa 2,5 miljoonaa euroa. Koko vuodelle 2015 on hanketukea yhteensä hieman yli 2,9 miljoonaa euroa. Nyt rahoitusta myönnettiin kaikkiaan 38 hakemukselle yhteensä lähes 800 000€. Hakemusten määrä on kasvanut 44,8 % vuodesta 2014 ja haetun rahoituksen määrä on kasvanut 55%. 1.10.2015 päättyvälle vuoden viimeiselle hakukierrokselle on jäljellä 700 000 €.

”Tulevilla hakukierroksilla toivotaan, että nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeissa kerrottaisiin selkeämmin miten lähettävät ja vastaanottavat organisaatiot hyötyvät hankkeista, jotta opittu saadaan järjestön tai kunnan arkitoiminnan kehittämiseen eikä se jää yksittäisen ihmisen taakse”, esittää yksikön päällikkö Irmeli Karhio. Erasmus+ Youth in Action mahdollistaa yhteistyön myös Euroopan ulkopuolelle ja CIMOssa koetaan hienoksi, että suomalaisia tämä yhteistyö kiinnostaa. Kumppanimaita ovat olleet esimerkiksi Georgia, Jordania, Libanon, Valko-Venäjä. ”Koska yhteistyöhön käytettävissä oleva rahoitus on rajattu, suosittelemme loppuvuonna hakijoille pienimuotoisia nuorisovaihtoja ja EVS-hankkeita. Samoin loppuvuonna strategisissa kumppanuuksissa voidaan tukea pienimuotoisia hankkeita, esimerkiksi eurooppalaisia nuorisoaloitteita” arvioi Karhio syksyn haun asetelmaa.

Vuoden 2016 ohjelmaopas ja hakuajat julkaistaan alkusyksyllä.

Lisätietoja

[2.7.2015 / IN & KI]