Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

28.06.2018


Kuva: Antti-Veikko Salo

Vuoden toisen hakukierroksen hanketuet jaettu – Pohjois-Savossa kehitetään nuorisovaltuustojen toimintaa

Erasmus+ Youth in Action -ohjelma tuki vuoden 2018 toisella hakukierroksella nuoriin liittyviä hankkeita yhteensä liki 750 000 eurolla. Hakemuksia vastaanotettiin 72 kpl ja tukea myönnettiin 33 hankkeelle eripuolilla Suomea. Yhdeksi kierroksen parhaista hankkeista nousi pohjoissavolainen nuorten ja päättäjien välistä vuoropuhelua kehittävä hanke.

– Tavoitteena on verkostoida koko alueen nuoria, julkisen hallinnon luottamushenkilöitä, asiantuntijoita sekä nuorisotoimijoita keskenään sekä saattaa nuorten toiminta ja näkemykset näkyvämmin osaksi yhteiskunnallista ja poliittista vuoropuhelua, kertoo Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n toiminnan johtaja Sanna Kauvosaari.

Kehittämisyhdistys Mansikka ry on Pohjois-Savossa toimiva Leader-yhdistys, jonka toiminta-alueeseen kuuluvat Suonenjoki, Tervo, Vesanto, Rautalampi, Leppävirta ja Varkauden maaseutualue. Leader-toiminta perustuu siihen, että paikalliset ihmiset tietävät itse parhaiten, miten omaa kotiseutua tulisi kehittää. Yhdistyksen toiminta-alue on harvaanasuttua ja vain Varkaudessa on ollut pitkät perineet nuorisovaltuustosta. Nyt tavoitteena on tukea uusia nuorisovaltuustoja.

– Kuuden kunnan alueella tullaan toteuttamaan nuorisovaltuustojen yhteinen Tuupataan yhdessä 24h -leiri, jokaisessa kunnassa toteutettava kohtaamo-päivä ja varjovaltuusto-simulointi. Lisäksi nuoret pääsevät varjostamaan päättäjiä, kertoo Kauvosaari.

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat alueen 13-18 -vuotiaat nuoret. Lisäksi hankkeen kohderyhmään kuuluvat kuntien luottamushenkilöt, asiantuntijat ja nuorisotyöntekijät. Kauvosaari uskoo hankkeen vakiinnuttavan nuorisovaltuustotoimintaa ja lisäävän näkyvyyttä alueella.

– Toiveena on, että hankkeen jälkeen nuoret ovat puhaltaneet vahvaa me-henkeä nuorisovaltuustojen yhteistoiminnalle ja saaneet lisärohkaisua vaikuttamiseen sekä paikkakunnan että maakunnalliseen nuorisovaltuustotyöhön. Lisäksi nuorisopolitiikan yhteys kunnan päätöksentekoon läpileikkaavana teemana on kirkastunut päättäjille.

Erasmus+ -ohjelmasta tukea nuorten ja päättäjien väliseen vuoropuheluun

Erasmus+ -ohjelma tukee nuorisoalalla nuorten ja päättäjien välistä vuoropuhelua edistäviä hankkeita. Näillä hankkeilla tarkoitetaan tapaamisia, joissa nuoret saavat tietoa sekä pääsevät ilmaisemaan mielipiteensä ja käymään keskustelua poliitikkojen, asiantuntijoiden ja viranomaisten kanssa. Vuoropuhelun avulla voidaan tarttua johonkin erityisen tärkeältätuntuvaan aiheeseen, oppia syvemmin demokratiasta ja tuoda EU-aiheita kansalliseen keskusteluun.

Vastaavia hankkeita kuin Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n Osallistun, perehdyn ja vaikutan – kohtaamisen voima voi toteuttaa sekä kansainvälisenä että kansallisena. Tukea voi hakea enimmillään 50 000 euroa ja sitä ehtii hakea vielä tänä vuonna. Vuoden viimeinen hakukierros päättyy 4.10.2018.

Lisätietoja