Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

21.04.2015

Vuoden ensimmäiset Erasmus+ Youth In Action tuet jaettu – nuorten yrittäjyyskasvatushankkeelle Pohjois-Pohjanmaalla suurpotti

Vuoden 2015 Erasmus+ Youth in Action -ohjelman ensimmäisessä haussa jaettiin hanketukea yli 1,3 miljoonaa euroa. Hakukierroksen suurimman potin, lähes 250 000 euroa nappasi Pohjois-Pohjanmaalla kuuden kunnan alueella toimiva Rieska-Leader ry, jonka hankkeessa kehitetään nuorten yrittäjyyskasvatusta maaseutualueilla.

”Meidän päätavoitteemme on yhdessä kumppaneidemme kanssa saada nuoret innostumaan ja osallistumaan oman ympäristönsä kehittämiseen ja samalla kasvattaa heidän yritystaitojansa ja yhteistyökykyänsä kansainvälisesti”, kuvaa Rieska-Leader ry:n Kansainvälisyyskoordinaattori Rita Kovacs. ”Hanke tukee seuraavan sukupolven osaamisen kehittymistä ja maaseudun elinvoimaisuuden kasvattamista nuorten omien tarpeiden ja toiveiden pohjalta.”Osana hanketta tullaan järjestämään nuorille suunnattu kansainvälinen innovaatioleiri, joita on Pohjois-Pohjanmaalla järjestetty aikaisemmin muun muassa kyläaktiivien, yrittäjien ja opiskelijoiden kesken. Kumppanitahot tulevat Latviasta, Unkarista ja Romaniasta.

Hakukierroksella myönnettiin tukea nuorisovaihtoihin, Eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun (EVS) kautta vapaaehtoisten lähettämiseen ja vastaanottamiseen eri puolilla Suomea, nuorisoalan toimijoiden ammatilliseen kouluttautumiseen ja verkostoitumiseen sekä nuorisoalan kehittämiseen. ”Uusimpana toimintona aloittaneet laajemmat kehittämishankkeet ovat herättäneet kiinnostusta nuorisoalalla”, iloitsee CIMOn ohjelma-asiantuntija Terhi Liintola. Näissä hankkeissa tutustutaan ja vertaillaan nuorisotyötä ja sen käytäntöjä Euroopassa ja kehitetään nuorisotyötä eurooppalaisessa yhteistyössä.

Hakemuksia jätettiin 59 ja niistä tuen sai 42. Eurooppalaisiin nuorisoaloitteisiin ja Nuorten ja päättäjien välisen vuoropuhelun hankkeisiin ei vastaanotettu yhtään hakemusta.

Verkkoneuvonta ja koulutukset hankehakemisen tukena

Vuonna 2015 on kolme Erasmus+ Youth In Action -hakuaikaa. Ennen hakuaikojen päättymistä on hakuneuvontaa ja kyselytunteja verkossa. ”Moni ensikertalainen kokee hakemisen vaikeaksi, koska alussa pitää kirjautua erilaisiin järjestelmiin, ja hakulomakkeen kysymykset saattavat kuulostaa ensilukemalla hankalilta. Hakuklinikalle kannattaa erityisesti ensikertalaisten tulla rohkeasti esittämään omat hakuun liittyvät kysymyksensä”, kehottaa yksikön päällikkö Irmeli Karhio. Seuraava hakuaika päättyy 30.4. ja vuoden viimeinen 1.10.

Budjetti kasvaa lähivuosina

Kokonaisbudjetti Erasmus+ Youth In Action -ohjelmalle Suomessa on vuonna 2015 noin 3,1 miljoonaa euroa, josta liikkuvuushankkeiden osuus on noin 2,4 miljoonaa euroa. Strategisten kumppanuushankkeiden ja eurooppalaisten nuorisoaloitteiden osuus on noin puoli miljoonaa euroa ja nuorten ja päättäjien välisen vuoropuhelun osuus 130 000 euroa. Erasmus+ Youth in Action-tuki nuorten ja nuorten parissa toimivien hankkeisiin on kasvamassa lähivuosina.

Erasmus+ on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma, joka rahoittaa näiden alojen eurooppalaista yhteistyötä. Erasmus+ kattaa vuodet 2014–2020. Tänä aikana yli 4 miljoonaa nuorta, opiskelijaa ja aikuista voi kouluttautua, opiskella, harjoitella tai työskennellä vapaaehtoisena ulkomailla ohjelman tuella. Lisäksi yli 125 000 oppilaitosta ja organisaatiota voi tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaniensa kanssa.

CIMO on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla. Edistämme kansainvälistymistä monin eri tavoin. Koordinoimme harjoittelu-, vaihto- ja apurahaohjelmia ja vastaamme EU-ohjelmien toimeenpanosta ja tiedottamisesta Suomessa. Tuemme Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa ja teemme maailmalla tunnetuksi suomalaista koulutusta. Keräämme, tuotamme ja välitämme kansainvälistymistä koskevaa tietoa kansalaisille, eri alojen asiantuntijoille ja päätöksentekijöille. Unelmamme on aidosti avarakatseinen Suomi.

Lisätietoja:

  • Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, yksikön päällikkö Irmeli Karhio
  • Rieska-Leader ry, Kansainvälisyyskoordinaattori Rita Kovacs, puh. 044 761 830

Katso myös:

Seuraava hakuklinikka 22.4.2015

Erasmus+ -ohjelma koulutukselle, nuorisotoimelle ja urheilulle

[21.4.2015/IN]