Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

09.02.2016

Virkistäviä ideoita oppilaitosten strategiatyöhön

Kylmä, abstrakti, etäinen. Vai käytännönläheinen arjen työkalu? Kv-strategian virkistyspäivässä Helsingissä etsittiin inspiroivia näkökulmia ammatillisten oppilaitosten kansainvälisyysstrategioihin ja pohdittiin henkilöstön osallistamista niiden toteuttamisessa. CIMOn helmikuun alussa järjestämään koulutukseen kokoontui nelisenkymmentä kv-koordinaattoria eri puolilta Suomea.

CIMOn tuore selvitys ammatillisten oppilaitosten kv-strategioista osoitti, että strategia jää usein kovin muodolliseksi tai hallinnolliseksi. ”Ratkaisu tähän on, että otetaan henkilöstö mahdollisimman laajasti mukaan erilaisille foorumeille jo strategian suunnitteluvaiheessa miettimään yhteistä tulevaisuutta – samoin työelämäkumppanit ja opiskelijat”, Lauri Tuomi Profitmaker Oy:stä sanoo. Tuomi sparraa oppilaitos- ja yritysmaailmaa strategiatyössä. Kun oppilaitoksen strategiaa lähdetään toteuttamaan käytännössä, täytyy henkilöstön osallistamisen olla aitoa. ”Vaikkapa yhteisen tulevaisuuspajan kautta voitaisiin miettiä mitä kansainvälisyys juuri meillä tarkoittaa tai millaisia asioita meidän pitäisi kehittää.” Tuomi totesi, että yrityspuolella kansainvälisyys näkyy strategiatyössä vahvasti; jopa sellaisilla toimialoilla, jotka eivät ole itsessään kansainvälisiä. Monikulttuurisuus on ajankohtainen haaste sekä asiakkaiden että henkilöstön puolella.

Strategiatyö rakentaa siltaa tulevaan

Ammatillisen koulutuksen kentän muutokset ja säästöt koettelevat nyt useimpia oppilaitoksia. CIMOn ammatillisen koulutuksen yksikön päällikkö Mika Saarinen totesi, että strategiatyö auttaa vaikeina aikoina rakentamaan siltaa tulevaan. Saarinen kannusti ottamaan työelämää laajemmin mukaan strategiaprosessiin, toteutetaanhan ammatillista koulutusta juuri työelämän tarpeisiin. Kansainvälisyys voisi näkyä myös paikallisessa opetussuunnitelmatyössä nykyistä paremmin. Monista koulutukseen osallistuneista strategia tuntui käsitteenä etäiseltä. Saarinen totesi, että lopulta strategia on tekoja arjessa; oleellisessa roolissa on oppilaitoksen johto, joka voi varmistaa strategian toteutumisen olemalla itse mukana sen toteuttamisessa ja osallistamalla aidosti henkilöstöä. Hyvä strategia elää mukana muutoksessa ja siinä on huomioitu organisaation menneisyys sekä visio tulevasta; se ei ole vain kuvaus siitä mitä nyt tehdään. Apuna strategian laatimisessa on organisaation oma laatutyö, josta voi nousta uusia kehittämiskohteita.

Videohaastattelu: Kansainvälisyys strategiassa ja oppilaitoksen arjessa - Lauri Tuomi / Profitmaker Oy

(9.2.2016/AK)