Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

26.08.2016

Luova Eurooppa -ohjelman tuki verkostoille ja foorumeille haettavana viimeistä kertaa tänä syksynä

EU:n Luova Eurooppa -ohjelmassa on mahdollista hakea tänä syksynä rahoitusta eurooppalaisille verkostoille (Networks) ja foorumeille (Platforms).

Molemmat edustava laajasti omaa alaansa Euroopassa; toiminnan tulee ulottua vähintään kymmeneen maahan.

Hakukierrokset avautuvat arviolta syys-lokakuussa.

Eurooppalaisten verkostojen tuen tavoitteena on mm. tarjota lisärahoitusta toimintaan, joka vahvistaa kulttuuri- ja luovien alojen kansainvälistä yhteistyötä ja kykyä sopeutua toimintakentässä tapahtuviin muutoksiin

Millainen rakenne hakukelpoisella verkostolla on? Paljonko rahoitusta voi saada?

  • Verkostossa on oltava vähintään 15 jäsenorganisaatiota, jotka edustavat vähintään 10 eri ohjelmamaata
  • EU-rahoitusta voi saada 80% verkoston kokonaiskuluista ja maksimissaan neljäksi vuodeksi
  • vuosittainen tukisumma ei saa ylittää 250 000 EUR
  • tuki on rahoitusta laajan verkoston koordinaatioon
  • tuella voi kattaa esimerkiksi kokoukset, seminaarit, työpajat, digitaaliset työvälineet, vaihto-ohjelmat, analyysit, tiedonkeruu, tiedonlevitys, uutiskirjeet, tietopankkien koostaminen ja ylläpitäminen.

Eurooppalaisten foorumien tuen tavoitteena on erityisesti vahvistaa nousevien kykyjen kehittymistä ja parantaa eurooppalaisten teosten levitystä ja saatavuutta. Foorumiin voivat osallistua toimijat, jotka tarjoavat esiintymismahdollisuuksia ja tuovat esiin eurooppalaisia taiteilijoita ja heidän teoksiaan. Heidän tulee pystyä osoittamaan, että edellisen 12 kuukauden aikana vähintään 30% tästä työstä on koskenut nousevia kykyjä.

Millainen rakenne hakukelpoisella foorumilla on? Paljonko rahoitusta voi saada?

  • Foorumissa on oltava koordinaattori ja vähintään 10 jäsenorganisaatiota; jäsenten on oltava vähintään 10 eri ohjelmamaasta
  • EU-rahoitusta voi saada 80% foorumihankkeen kokonaiskuluista ja maksimissaan neljäksi vuodeksi
  • vuosittainen tukisumma ei saa ylittää 500 00 EUR
  • koordinaattori voi edelleen jakaa tukea yksittäisille foorumin jäsenille (korkeintaan 60 000 EUR/jäsen)
  • tuella voi kattaa esimerkiksi eurooppalaisten teosten ja tekijöiden esiintymisiin ja esittämiseen liittyviä kustannuksia, tiedonlevitystä, markkinointia ja brändityötä.

Verkostojen ja foorumeiden ero?

Erona foorumeiden rahoituskriteereihin, verkostoissa toimitaan ”business to business” -näkökulmasta niin, että toiminta tukee kulttuurialan ammattilaisten ja muiden kulttuurialan toimijoiden kehittymistä verkostoitumisen, vertaisoppimisen, vaihtojen kautta.

Eurooppalaiset foorumit toimivat ”business to consumers” -hengessä. Foorumin toiminnan keskiössä on kehittää kulttuuriorganisaatioiden ja nuorten nousevien taitelijoiden näkyvyyttä Euroopassa.

Molempien tukien tarkoitus on strukturoida eurooppalaista toimijakenttää ja saada aikaan laajoja, koko alaa koskevia vaikutuksia. Tämän vuoksi tukea myönnetään rajalliselle joukolle toimijoita siten, että mahdollisimman moni kulttuurin ala olisi edustettuina.

Lisätiedot