Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

24.09.2013

Uusi Suomen kirjallisuuden ja kulttuurin vierailuprofessuuri Varsovan yliopistoon

Varsovan yliopistoon on perustettu Suomen kirjallisuuden ja kulttuurin vierailuprofessuuri syyslukukauden 2013 alusta. Vierailuprofessuurin rahoittavat Varsovan yliopisto ja CIMO yhdessä.
Tavoitteena on lisätä opetustarjontaa, edistää alan tieteellistä tutkimusta sekä vahvistaa oppiaineen asemaa.


Suomen kielen ja kulttuurin vierailevan professorin ohjelma on CIMOn uusin tukimuoto ulkomaisille yliopistoille. Professorin toimikausi on enintään viisi vuotta, minkä jälkeen ohjelma on jälleen kaikkien Suomen kielen ja kulttuurin opetusta tarjoavien ulkomaisten yliopistojen haettavana.

”Vierailevien opettajien lähettäminen on yksi perinteisimmistä tavoista tukea ulkomaisten yliopistojen Suomen kielen ja kulttuurin opetusta. Olemme uuden ohjelman myötä uudistaneet vierailuprofessuurien käytänteitä aiempaa joustavammiksi, ovathan laitosten tarpeetkin yksilöllisiä”, kertoo Suomen kielen ja kulttuurin yksikön päällikkö Marjut Vehkanen CIMOsta. ”Uudessa vierailevan professorin ohjelmassa ei vaihtele ainoastaan tehtävää hoitava henkilö vaan myös tehtävän sijoitusyliopisto sekä opetus- ja tutkimusala.”

Vierailevan professorin ala Varsovassa on suomalainen kirjallisuus ja kulttuuri. Yliopiston tavoitteena on professoriohjelman avulla tukea post doc -vaiheen tutkijoita habilitaatiotyön valmistumisessa. Professorin toimenkuvaan kuuluu myös opettaa ja ohjata paitsi jatko-opiskelijoita myös kandidaatti- ja maisterivaiheen opiskelijoita ja osallistua laitoksen tutkimustoimintaan. Opiskelijoita on noin 70.

”Tohtoroituneet ja habilitoituneet opettajat ja tutkijat ovat useassa yliopistossa edellytys opetuksen jatkuvuuden turvaamiseksi. Alan professuureja on kuitenkin harvoissa ulkomaisissa yliopistoissa, ja yliopistojen resurssit perustaa kokonaan uusi professuuri pienen kielen alalle ovat erittäin niukat.”, kertoo Vehkanen.

Vierailevan professorin tehtävään valittiin kirjallisuuden yliopistotutkija, dosentti Mika Hallila Jyväskylän yliopiston taiteiden ja kulttuurintutkimuksen laitokselta. Hän aloitti tehtävässään syyslukukauden 2013 alussa.

Suomen kielen ja kulttuurin opetus on Varsovan yliopistossa aloitettu vuonna 1952. Suomi on lähettänyt yliopistoon vieraileva lehtorin vuodesta 1965.

CIMO edistää monin eri tavoin Suomen kielen ja kulttuurin opetusta yliopistoissa Suomen ulkopuolella, esimerkiksi lähettämällä yliopistoihin vierailevia Suomen kielen ja kulttuurin opettajia, jakamalla opetuspisteavustuksia, tukemalla opetusvierailuja sekä lahjoittamalla kirjallisuutta ja lehtitilauksia. Opiskelijoille on tarjolla kesäkurssien ohella mm. apurahoja ja Suomea Suomessa -harjoitteluohjelma. Suomea voi opiskella yli 100 yliopistossa noin 30 maassa.

Lue lisää

Professoriohjelmasta
CIMOn tuesta Suomen kielen ja kulttuurin opetukselle ulkomaisissa yliopistossa

(24.9.2013 / KH)