Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

30.12.2016

Kuva: Tiinan Lehmusvaara

Uusi Opetushallitus aloittaa vuoden alusta

Suomeen saadaan vuoden vaihteessa uusi osaamisen kehittämiseen erikoistunut virasto, kun Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ja Opetushallitus yhdistyvät uudeksi Opetushallitukseksi. Uusi virasto jatkaa edeltäjiensä tehtäviä.

Uudella Opetushallituksella on kaksi keskeistä tehtävää: virasto vastaa koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen kehittämisestä sekä kansainvälisyyden edistämisestä. Pääjohtajana toimii Olli-Pekka Heinonen. ”CIMO ja aiempi Opetushallitus ovat jo kulkeneet samaan suuntaan. Yhdistymisen perusajatuksena on se, että uusi virasto on vahvempi kuin kumpikaan sen edeltäjistä ja sen toiminta on entistä vaikuttavampaa”, Heinonen toteaa.

Heinonen painottaa, että uuden Opetushallituksen on kytkeydyttävä entistä vahvemmin muihin toimijoihin ja yhteiskuntaan. Asiakkaiden kuuleminen ja palvelualttius ovatkin oleellisia elementtejä siinä, miten uudessa Opetushallituksessa tehdään töitä.

Yli puolet rahoituksesta jaetaan apurahoina ja hanketukina asiakkaille

CIMO ja Opetushallitus ovat valmistelleet uutta virastoa tiiviissä yhteistyössä vuoden 2016 aikana. Vuoden lopussa vahvistettiin uusi organisaatio ja valittiin osastojen johtajat sekä niiden sisällä toimivien yksiköiden päälliköt.

Molempien virastojen henkilöstö siirtyy kokonaisuudessaan uuden viraston palvelukseen. Kaikkiaan uudessa Opetushallituksessa työskentelee 370 henkilöä.

Uudelle Opetushallitukselle on osoitettu vuodelle 2017 rahoitusta yhteensä noin 223 miljoonaa euroa. Tästä summasta 58 prosenttia eli 130 miljoonaa euroa jaetaan eteenpäin asiakkaille erilaisten avustusten, apurahojen ja hanketukien muodossa, josta puolestaan noin 32 prosenttia kohdistuu kansainvälisen toiminnan rahoittamiseen. Opetushallituksen yhteydessä toimivien valtion oppilaitosten osuus vuoden 2017 rahoituksesta on 50 miljoonaa euroa. Opetushallituksen maksullisen palvelutoiminnan tulot ovat vuodessa 7,3 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön lisäksi erityisesti kansainväliseen toimintaan saadaan rahoitusta myös muilta toimijoilta, joista merkittävimpänä on Euroopan komissio. Tämän rahoituksen määrä on yhteensä noin 34,5 miljoonaa euroa.

Palvelut ennallaan, yhteystietoihin joitakin muutoksia

Asiakkaiden kannalta on oleellista se, että organisaatioiden entiset tehtävät jatkuvat ja palvelua saa samoissa asioissa kuin aiemmin. CIMOn tehtävät on pitkälti keskitetty uuden Opetushallituksen Kansainvälistymispalvelut-osastolle, jota johtaa Samu Seitsalo. Osasto vastaa mm. kansainvälisyyttä edistävien ohjelmien ja sopimusten toimeenpanosta, tuottaa kansainvälistymiseen liittyvää tietoa sekä tiedottaa ja neuvoo kansainvälistymisen vaihtoehdoista.

CIMOn kohdalla tapahtuu joitakin muutoksia yhteystiedoissa: 2.1. lähtien puhelinvaihteella on uusi numero 0295 331 000, sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oph.fi ja postiosoite on Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki. Sen sijaan henkilöstön tavoittaa samoilla suorilla puhelinnumeroilla kuin ennenkin ja myös verkkopalveluiden osoitteet säilyvät toistaiseksi ennallaan.