Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

07.04.2014

Uudistunut hakuprosessi ei pelottanut aikuiskoulutuksen Erasmus+ -hakijoita

Erasmus+ -ohjelman ensimmäinen hakukierros innoitti aikuiskoulutusorganisaatioita hakemaan liikkuvuustukea henkilöstölleen yhteensä lähes 970 000 euroa. Hakuprosessin muutos organisaatiolähtöiseksi on otettu aikuiskoulutusorganisaatioissa hyvin vastaan.

Aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuuksiin saatiin 44 hakemusta, joilla haettiin tukea yhteensä 713 aikuiskouluttajan täydennyskoulutuksiin sekä job shadowing- ja opetusjaksoihin ulkomailla. Haettu henkilömäärä on reilusti yli kaksinkertainen edellisvuonna haettuihin yksilöliikkuvuuksiin verrattuna ja yli nelinkertainen vuoden 2012 lukuihin nähden. Suoraa vertailua vaikeuttaa se, että nyt haetuista hankkeista 14 on yksivuotisia ja loput 30 kaksivuotisia.

CIMOssa ollaan tyytyväisiä siihen, että uudet hakujärjestelmät ja ajoittaiset tekniset ongelmat eivät saaneet hakijoita lannistumaan. Hakuaikaa pidennettiin viikolla alkuperäisestä, ja pidennys soi monelle lisäaikaa. Suurin määrä hakemuksia jätettiinkin koko Euroopassa viimeisenä hakupäivänä.

Kansalaisopistot erityisen aktiivisia

Hakemuksista 17 tuli vapaan sivistystyön toimijoilta, pääosin kansalaisopistoilta. Ammatillista aikuiskoulutusta tarjoavista oppilaitoksista saatiin kahdeksan hakemusta. Myös aikuislukiot olivat neljällä hakemuksella aiempaa runsaammin edustettuina. Hakijoiden joukossa oli lisäksi mm. korkeakouluja, museoita ja järjestöjä.

Tukea nyt myös hankehallintoon

Erasmus+ -ohjelmassa yksittäiset aikuiskouluttajat eivät enää voi hakea tukea, mistä CIMOon on tullut jonkin verran kyselyitä. Myös kurssitietokannan puuttumista on ihmetelty. Vuonna 2015 käynnistyvä eurooppalainen aikuiskoulutuksen sähköinen foorumi EPALE poistaa osaltaan kurssien tiedotukseen liittyviä ongelmia, sillä sen avulla välitetään tietoa mm. eri maissa toteutettavista täydennyskoulutuksista ja muista aikuiskoulutuksen tapahtumista.

Uutta on se, että liikkuvuuksien muututtua hankemuotoisiksi myönnetään organisaatiolle automaattisesti tukea hankkeen hallinnointiin osallistujamäärän perusteella. Uudistusten myötä yksittäisiltä ulkomaanjaksoilta odotetaan myös suurempaa vaikuttavuutta, kun ne toteutetaan organisaatiossa suunnitelmallisemmin.

Mahdollisuus kehittää koko organisaatiota

Aikuiskoulutuskentältä saatu palaute uudesta ohjelmasta on ollut myönteistä, ja ohjelma nähdään mahdollisuutena hyödyntää kansainvälistä liikkuvuutta ja siitä saatua osaamista entistä paremmin koko organisaation kehittämisessä.

Ensimmäisenä vuonna Erasmus+ -ohjelma tuo Suomessa noin 11 prosentin korotuksen aikuiskoulutuksen budjettiin. Käytettävissä on yhteensä noin 950 000 euroa, josta noin viidesosa on varattu aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuuksiin.

Päätökset pyritään saamaan valmiiksi toukokuun loppuun mennessä. Seuraava hakuaika liikkuvuuteen on vuoden 2015 keväällä.

(7.4.2014/RV)