Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

03.08.2010

Tiedotusvälineille 3.8.2010 / julkaisuvapaa

Ulkomailla toimivat Suomen kielen ja kulttuurin opettajat kokoontuvat Tampereelle

Ulkomaisissa yliopistoissa työskentelevien Suomen kielen ja kulttuurin opettajien jokavuotiset opintopäivät järjestetään tänä vuonna Tampereella. Tänään käynnistyville opintopäiville osallistuu noin 80 opettajaa eri puolilta Eurooppaa sekä Kiinasta, Kanadasta ja Yhdysvalloista. Ohjelmassa keskitytään suomi toisena ja vieraana -kielenä opetukseen sekä suomalaiseen musiikkiin.

Opintopäivät tarjoavat ulkomailla työskenteleville yliopistonopettajille mahdollisuuden päivittää tietojaan Suomen kielestä ja kulttuurista sekä tutustua tuoreeseen tutkimukseen ja vaihtaa kokemuksia muiden alalla toimivien kanssa. Opintopäivät pidetään Tampereen yliopiston tiloissa. Järjestelyistä vastaa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO yhteistyössä Tampereen yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksen kanssa.

Opintopäivien ensimmäisenä päivänä lehtorit Yrjö Lauranto Tampereen yliopistosta ja Eija Aalto Jyväskylän yliopistosta perehdyttävät osallistujia suomi toisena ja vieraana kielenä -opetuksen eri aspekteihin. Keskiviikkoaamuna käsitellään suomalaista populaarimusiikkia maailmalla ja musiikin käyttöä opetuksessa, iltapäivällä työstetään didaktisia kysymyksiä työpajoissa. Torstaina käydään yhdessä läpi työpajojen keskeisin sisältö sekä esitellään kahta alan ajankohtaista tutkimushanketta.

CIMO edistää Suomen opetusta monin tavoin

Suomen kielen ja kulttuurin opetuksella ulkomaisissa yliopistoissa on pitkät perinteet: tätä nykyä opintoja on tarjolla yli 100 yliopistossa 30 maassa eri puolilla maailmaa. Suomen opettajia on maailmalla lähes 200 ja opiskelijoita noin 4 000. Vanhin suomen kielen opetuspiste toimii Tarton yliopistossa Virossa, johon lehtoraatti perustettiin jo vuonna 1803. Uusimpia opetuspisteitä ovat Pekingin vieraiden kielten yliopisto, Kiovan lingvistinen yliopisto ja Herzenin pedagogisen yliopiston sivutoimipiste Viipurissa.

Opintopäivät ovat tärkeä osa työtä, jota CIMO tekee edistääkseen Suomen kielen ja kulttuurin opintoja ulkomaisissa yliopistoissa. Muita tukimuotoja ovat mm. Suomesta lähetetyt opettajat, suomalaisten tutkijoiden opetusvierailut, kirja- ja lehtilahjoitukset sekä yliopistojen opiskelijoille tarkoitetut kesäkurssit ja apuraha- ja harjoitteluohjelmat. Asiantuntijaelimenä tässä työssä on Ulkomaisten yliopistojen Suomen kielen ja kulttuurin opintojen neuvottelukunta UKAN, jonka sihteeristö toimii CIMOssa.

Lisätietoja:

 • Suomen kielen ja kulttuurin opetuksesta ulkomaisissa yliopistoissa:
  Pääsihteeri Marjut Vehkanen, CIMO
  marjut.vehkanen(at)cimo.fi,
  p. 0207 868 598
 • Opintopäivien käytännön järjestelyistä ja haastattelupyynnöt:
  Ohjelma-asiantuntija Leena Kärnä, CIMO
  leena.karna(at)cimo.fi,
  p. 0207 868 514


Suomen kielen ja kulttuurin verkkosivut

Opintopäivien ohjelma (pdf)

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on vuonna 1991 perustettu opetusministeriön hallinnonalaan kuuluva asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Sen tehtävänä on edistää kansainvälistä vuorovaikutusta koulutuksen, työelämän ja kulttuurin alueilla sekä nuorison keskuudessa. CIMO hallinnoi ja toimeenpanee erilaisia vaihto- ja apurahaohjelmia sekä huolehtii Euroopan unionin koulutus- ja nuoriso-ohjelmien kansallisesta toimeenpanosta sekä Euroopan unionin Kulttuuri- sekä Kansalaisten Eurooppa -ohjelmien kansallisesta tiedottamisesta ja neuvonnasta. CIMO vastaa myös Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen edistämisestä ulkomaisissa yliopistoissa. Keskeisiin tehtäviin kuuluu lisäksi kerätä, muokata ja välittää toimialaan kuuluvaa tietoa eri asiakasryhmien tarpeisiin.