Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

20.05.2014

Kansainvälisten asioiden päällikkö Larysa Chovnyuk alusti CIMO Forumilla. Kuvat: Heli Salonen

Ukrainan korkeakoulutuksen uudistuksista kerrottiin CIMO Forumilla

Ukrainan korkeakoulutuksessa on meneillään suuria uudistuksia. Valmisteilla on muun muassa uusi korkeakoulutusta koskeva laki, joka tulee myös helpottamaan ukrainalaisten korkeakoulujen kansainvälistä yhteistyötä.

Uudistuksista kertoivat CIMO Forumin avoimella asiantuntijaluennolla Suomessa vierailleet, korkeakoulujensa kansainvälisten asioiden päälliköt Larysa Chovnyuk (National University of "Kyiv-Mohyla Academy"), Yuriy Rashkevych (Lviv Polytechnic National University) ja Kostyantyn Kyrychenko (Sumy State University).

Aiempi laki on peräisin vuodelta 2002, ajalta ennen Ukrainan sitoutumista Bolognan prosessiin 2005. Uudistamistarpeita onkin väistämättä. Maan poliittinen tilanne on tosin hidastanut lakimuutosta, joka astuu mahdollisesti voimaan vasta 2015.

Korkeakoulujen autonomia niin taloudellisesti kuin tutkintojen myöntämisenkin suhteen tulee lisääntymään uuden lain myötä. Tutkintojen rakenteita selkeytetään: jatkossa ne mukailevat Bolognan prosessin mukaisia tutkintoja ja käyttöön tulee ECTS-opintopistejärjestelmä. Uudistus tulee myös selkeyttämään korkeakouluiksi luokiteltavien instituutioiden määrää – nykyisen yli 800 sijaan korkeakouluiksi luokitellaan 325 instituutiota. Laadunvarmistusta varten perustetaan uusi kansallinen virasto. Myös vastuunjakoa opetusministeriön, muiden opetusalan virastojen ja korkeakoulujen välillä uudistetaan, tavoitteena on vallan hajauttaminen. Muut uudistukset koskevat esimerkiksi stipendijärjestelmää.

Korkeakouluyhteistyötä Ukrainan ja Suomen välillä halutaan lisätä

Yhteistyötä suomalaisten ja ukrainalaisten korkeakoulujen välillä on olemassa tällä hetkellä erityisesti Tempus-ohjelman kapasiteetinvahvistamishankkeissa (2007–2013 yhteensä 11 hanketta). Opiskelijaliikkuvuus on nykyisellään melko vaatimattomalla tasolla, poikkeuksena ehkä ukrainalaisten tutkinto-opiskelu Suomessa (180 opiskelijaa vuonna 2012).

Erasmus+ -ohjelma avaa nykyistä laajempia mahdollisuuksia paitsi Tempus-tyyppiseen kapasiteetinvahvistamistyöhön myös opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuudelle. Rahoituksen painopiste tulee kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön osalta siirtymään vahvasti EU:n naapuruusalueille. Näistä Ukraina on identifioitu suomalaisten korkeakoulujen kannalta kiinnostavimmaksi yhteistyömaaksi jo CIMOn vuonna 2012 toteuttamassa kyselyssä ja roundtable-keskustelussa.

CIMO onkin panostanut korkeakouluyhteistyön edistämiseen Ukrainan kanssa. Vuoden 2013 lopulla järjestettiin suomalaisen korkeakouludelegaation vierailu Kiovaan. Nyt vierailleet ukrainalaiset korkeakouluedustajat tulivat Suomeen CIMOn kutsumina.

Delegaatio osallistui myös Tampereella korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäiville, jossa järjestettiin erillinen sessio ukrainalaisesta korkeakoulutuksesta ja yhteistyömahdollisuuksista niin yhteisohjelmissa, opiskelijaliikkuvuudessa kuin hankkeissakin. Lisäksi ryhmä vieraili pääkaupunkiseudulla Helsingin yliopistossa, Aalto-yliopistossa sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa.

Lisätietoja

Ohjelma-asiantuntija Sini Piippo

Lue lisää

Kapasiteetinvahvistamishankkeista Erasmus+ -ohjelmassa

Muualla verkossa

Lviv Polytechnic National University

National University of "Kyiv-Mohyla Academy"

Sumy State University

(20.5.2014 / SP)