Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

01.07.2016

Helmi liiketalousopiston pop up -hankkeen juliste näyttelyssä

Helmi liiketakousopisto esitteli konferenssissa pop up -hankettaan

Työssäoppiminen on vahva eurooppalainen prioriteetti ja trendi

3rd European Monitoring Conference in Work-based Learning and Apprenticeships kokosi 225 työelämän ja koulutuksen edustajaa Berliiniin 28.–29.6.2016. Konferenssi oli osa EU:n rahoittamaa NetWBL-hanketta. Hankkeessa 27 Euroopan maata on koonnut ja levittänyt työssäoppimiseen liittyviä työkaluja ja malleja, joita on kehitetty Leonardo- ja Erasmus+ -hankkeissa.

Konferenssin aluksi komissaari Marianne Thyssen totesi videotervehdyksessään, että ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta ensimmäisenä koulutusvaihtona tulisi vahvistaa.

Kaikissa hankkeessa mukana olevissa maissa tärkein ammatillisen koulutuksen kehittämisen prioriteetti on tällä hetkellä työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisääminen ja työelämän kanssa tehtävä yhteistyö.

Oppisopimuskoulutus työllistää hyvin

Oppisopimuskoulutus todettiin toimivaksi ja hyvin työllistäväksi koulutuksen järjestämismuodoksi, vaikka sitä toteutetaan eri tavoin eri maissa ja kehittämistarpeet tunnistetaan. Myös nuorisotyöttömyys on matalampaa maissa, joissa on toimiva oppisopimuskoulutusjärjestelmä. Silti oppisopimuskoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen vetovoima ei ole kaikkialla hyvä johtuen osin kulttuuritaustoihin liittyvistä syistä, joiden perusteella korkeakoulutus arvotetaan ensisijaiseksi tavoitteeksi. Ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuuden lisäämiseksi tulee tehdä työtä ja markkinoida sitä lisäarvoa, jota työssäoppiminen tuottaa työelämälle.

Samoin todettiin, että oppisopimuksen lisäksi myös muita työpaikalla tapahtuvan koulutuksen malleja tulee edelleen kehittää erilaisiin tarpeisiin sopiviksi, erityisesti nuorille. Monissa maissa ammatillisen koulutuksen työssäoppimisjaksot ovat vielä varsin lyhyitä ja niitä tulisi pidentää. Vahva yksimielisyys oli siitä, että oppisopimuskoulutuksen ja työpaikalla tapahtuvan koulutuksen vetovoimaisuuteen vaikuttaa suuresti koulutuksen laatu, jonka parantaminen nähdään tärkeänä keinona lisätä työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Jaossa tietoa ja kokemuksia eri puolilta Eurooppaa

Konferenssin paneelikeskusteluissa ja useissa aktiivisissa työpajoissa sekä hanke-esittelyissä jaettiin tietoa ja kokemuksia eri puolilta Eurooppaa. Aiheina olivat mm. työnantajien ja koulutusinstituutioiden yhteistyö, työssäoppimisen toteutus erikokoisissa yrityksissä ja organisaatioissa, työssäoppiminen korkeakoulutuksessa, opetussuunnitelmien kehittäminen ja työssäoppimisen ohjaus.

Suomesta konferenssiin osallistui asiantuntijoita ja hankkeiden edustajia Suomen yrittäjistä, Helmi liiketalousopistosta, Omniasta, Opetushallituksesta ja CIMOsta.

Lisätietoa hankkeesta ja konferenssista

Työryhmien tulokset ja esitetyt suositukset julkaistaan konferenssiraportissa Network Work-based Learning and Apprenticeships -hankkeen verkkosivulla

NetWBL-hankkeessa koottuja työssäoppimisen malleja ja työkaluja sekä artikkeleita ja kirjallisuutta löytyy kaikkien hyödynnettäväksi hankkeen työkalusivustolla

Lisätietoja myös kirjoittajilta.

Teksti ja kuva: Sari Turunen-Zwinger/CIMO ja Riikka Vacker/OPH.