Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

19.10.2015

Työssäoppiminen on silta koulutuksen ja työelämän välillä - uusi eurooppalainen työssäoppimisen työkalupakki on avattu

Työssäoppiminen (work-based learning) on ajankohtainen asia Suomessa ja Euroopassa. Helen Hoffman Euroopan komissiosta kertoi etWBL-hankkeen monitorointikonferenssissa että työssäoppiminen kaikissa eri toteutustavoissaan on yksi ammatillisen koulutuksen viidestä eurooppalaisesta prioriteetista vuosille 2015-2020.

Viime vuosien keskustelut ovat vahvistaneet sitä tosiasiaa, että työssäoppiminen on Euroopassa laaja käsite ja kattaa monenlaisia malleja eri maissa ja maiden sisälläkin. Lokakuun alussa Vilnassa järjestetyn konferenssin aikana tuli hyvin esiin se, että eri maiden lähtökohdat ja ratkaisut työssäoppimisen toteutuksessa ovat erilaisia. Irina Jemeljanova CEDEFOP:ista totesi että puhuessamme esimerkiksi oppisopimuskoulutuksesta voivat eri maiden edustajat viitata samalla käsitteellä hyvinkin erilaisiin järjestelmiin tai koulutuksiin.

Kuitenkin monista keskeisistä työssäoppimisen näkökulmista voidaan löytää paljon yhtäläisyyksiä ja yhteisiä kehittämiskohteita järjestelmien eroavaisuuksista huolimatta. Konferenssin työpajoissa löydettiin yksimielisyys esimerkiksi siitä, että työssäoppimisen arvioinnissa painopisteen on oltava osaamistuloksissa. Samalla on tärkeää, että prosessit ovat läpinäkyviä ja eri toimijoiden välillä vallitsee vastavuoroinen luottamus. Työelämän edustajien tulee myös olla aktiivisesti mukana tutkintojen suunnittelussa. Työpaikkojen ja oppilaitosten välinen yhteistyö sekä työpaikkaohjaajien koulutus nähtiin tärkeänä tekijänä työssäoppimisen laadukkaassa toteutuksessa. Työpaikkaohjaajien ja opettajien yhteiset koulutukset työssäoppimisesta ja sen ohjauksesta saivat kannatusta.

Kun yhteistyö koulutuksen ja työelämän välillä tiivistyy, kysyntä erilaisille hyväksi koetuille työssäoppimisen työkaluille, esimerkeille ja tiedolle kasvaa. Monet Leonardo da Vinci- ja Erasmus+ -hankkeet ovat tuottaneet näitä malleja tai työkaluja. Nyt niitä kootaan wbl-toolkit -verkkosivustolle (www.wbl-toolkit.eu). Sivuston takana on 29 maan Erasmus+ -ohjelman kansalliset toimistot, ja sitä varten on käyty läpi yli 400 hanketta.

  • wbl-toolkit -verkkosivustolle kootaan jatkuvasti lisää työssäoppimisen malleja ja työkaluja. Mikäli organisaationne toteuttamassa hankkeessa on hyvä työkalu lisättäväksi työkalupakkiin ja siten jaettavaksi laajemmin, ota yhteyttä CIMOon (sari.turunen-zwinger(at)cimo.fi). Työkalusta tulee olla saatavilla englanninkielinen versio. Uusia työkaluja tarkastetaan ja lisätään wbl-toolkit -verkkosivustolle säännöllisesti.

(19.10.2015/S T-Z)