Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

06.06.2014

Työryhmä selvittämään Opetushallituksen ja CIMOn yhdistämisen edellytyksiä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän selvittämään edellytykset Opetushallituksen ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn yhdistämiselle.

Tehtävänä on arvioida mahdollisen yhdistymisen taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset sekä henkilöstövaikutukset ja tehdä ehdotus tarvittavista säädösmuutoksista syyskuun loppuun mennessä.

CIMO suhtautuu myönteisesti selvityksen tekemiseen. On hyvä, että kansainvälistymisen merkitys Suomelle tunnustetaan ja toimijoiden roolit selkeytyvät. CIMO on kuitenkin huolissaan selvityksen kireästä aikataulusta. Toivomus on, että selvitys tehdään perusteellisesti ja että kansainvälistymisen tuki suomalaiselle koulutukselle ja yhteiskunnalle hoidetaan jatkossakin hyvin. Kansainvälisyyden merkitys on koko ajan kasvanut ja sen mukanaan tuomaa osaamista ja verkostoja tarvitaan sekä työelämässä että koko yhteiskunnassa.

Työryhmän kokoonpano

Työryhmän puheenjohtajana on opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen ja jäseninä kansainvälisten asiain johtaja Jaana Palojärvi ja ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä, pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallituksesta, johtaja Samu Seitsalo Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta CIMOsta sekä taloussuunnittelupäällikkö Matti Väisänen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Työryhmään nimetään henkilöstön edustus. Työryhmän sihteereinä ovat opetusneuvos Birgitta Vuorinen ja hallitusneuvos Merja Leinonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Muualla verkossa

Tiedote (6.6. 2014)
Opetus- ja kulttuuriministeriö