Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

13.03.2014

Kuva: Jaana Mutanen

Työnantajat ja opiskelijat kohtasivat Pietarin Vaihdosta duuniin -tapahtumassa

Onko suomalaisnuorilla Venäjä-kiinnostusta? Siltä ainakin vaikutti, kun satakunta suomalaista eri alojen opiskelijaa kohtasi parikymmentä suomalaisten yritysten edustajia Pietarin pääkonsulaatissa.

Neljättä kertaa järjestettävän Vaihdosta duuniin -tapahtuman takana ovat idean isäntä, nuoremman polven suomalaisyrittäjien Venäjä-Klubi, Suomen Pietarin pääkonsulaatti sekä CIMO. Ideana on saattaa yhteen työnantajat ja opiskelijat, joilla on kiinnostusta maahan. Työnantajat esittelivät opiskelijoille Pietarissa ajankohtaisia työ- ja harjoittelupaikkatarjouksiaan, lisäksi CIMO kertoi tarjoamistaan harjoittelumahdollisuuksista Venäjällä. Eniten paikalla oli kaupallisen alan opiskelijoita, mutta myös tekniikan ala ja humanistit olivat hyvin edustettuina.

Moderaattorina toimi Venäjä-Klubin puheenjohtaja Mika Kokkonen Awara Groupista. Tilaisuudessa järjestettiin paneelikeskustelu, jossa nuoremman polven Venäjä-konkarit, Kai Hahl (Promaco), Juuso Hietanen (NCC), Jarmo Lindholm (Atria) sekä Martta Halonen (työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija, Pietarin pääkonsulaatti) kertoivat Venäjällä työskentelyn erityispiirteistä ja omista kokemuksistaan venäläisessä työympäristössä.

Venäjän valtavat mahdollisuudet

Venäjä voi suurena maana tarjota verrattoman paljon mahdollisuuksia erityyppiseen liiketoimintaan, edistysaskeleet voivat onnistuessaan olla valtavia harppauksia. Suomen maine Venäjällä on hyvä, erityistä brändäystä ei yritysedustajien mielestä tarvita. Mutta esimerkiksi matkailun puolella olisi tilausta tuotekehittelylle, jonka avulla saataisiin ostosmatkailevat venäläiset palaamaan Suomeen aina uudestaan. Muita mahdollisuuksia on mm. verkkokaupan puolella: vuonna 2013 verkkokauppa kasvoi Venäjällä 90 %.

Keskusteluista nousi vinkkejä Venäjälle töihin tähtääville

  • Aikajänne on erilainen: asioihin reagoidaan nopeasti ja ne tehdään lyhyellä aikajänteellä ja usein kiireessä.
  • Temperamenttierot näkyvät myös työelämässä ja konfliktit työpaikoilla ovat tavallisia, toisaalta myös lepytään nopeasti.
  • Uusi sukupolvi Venäjällä muuttaa työelämän toimintatapoja länsimaisemmiksi: uskalletaan ottaa vastuuta ja epäonnistua, vikojen etsimisen kulttuuri on väistymässä.
  • Suomalainen työntekijä pääsee venäläisympäristössä joskus pedagogin rooliin: Suomessa opittuja toimintatapoja ja innovaatioita levitetään eteenpäin venäläiskollegoille.
  • Venäjällä toimivissa suomalaisyrityksissä on suhteellisen vähän suomalaishenkilökuntaa. Suomalaiset eivät enää välttämättä ole kalliimpia palkata, mutta kovia ammattilaisia on vaikea houkutella lähtemään.
  • Päätoimisen opiskelijan työlupamenettely on helpottunut aiemmista vuosista, ja venäläisessä korkeakoulussa kirjoilla olevalle opiskelijalle työlupa onnistuu helposti.

Opiskelijat pitivät tilaisuutta tärkeänä verkottumismahdollisuutena. Paikalla olleiden opiskelijaedustajien mukaan kotikorkeakoulussa tehty Venäjä-markkinointi ei ole kannustanut lähtemään, vaan oma kiinnostus ja urapohdinta on toiminut motivaattorina. Työllistyminen Venäjä-kokemuksen myötä näyttää valoisalta.

(13.3.2014 / OJ)