Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

14.12.2016

Työelämäyhteistyötä ja palkintoja ammatillisen koulutuksen viikolla


Ammatillisen koulutuksen työelämäyhteistyön tapahtuma "European Business Forum on Vocational Training" kokosi noin 500 osallistujaa Brysseliin 8. joulukuuta. Ammatillisen koulutuksen järjestäjiä, asiantuntijoita, työnantajia, sosiaalipartnereita ja virkamiehiä kiinnostivat ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyön trendit ja kehitys. Tapahtuma oli osa Euroopan ammatillisen koulutuksen viikkoa, jota myös CIMO on tukenut omilla tapahtumillaan ja toimillaan. Viikon aikana järjestettiin ympäri Eurooppaa kaikkiaan yli 600 tapahtumaa, joissa oli yli 600 000 osallistujaa.

Forumin avannut Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen korosti osaamisen ja taitojen roolia tulevaisuuden työelämälle: ”Kilpailukykyisimmät maat EU:ssa, ja maailmassa, ovat ne, jotka panostavat eniten osaamiseen”. Hän nosti myös esille sen, miten kumppanuudet työelämän kanssa ja kansainvälinen yhteistyö ovat ammatillisen koulutuksen keskeisiä laatutekijöitä.

Ammatillisen koulutuksen laadukkuus ja vetovoimaisuus Euroopassa oli keskustelun lähtökohtana. Selväksi tuli se, että yksikään toimija ei pysty vastaamaan haasteisiin vain yksin. Laadukas ammatillinen koulutus vaatii jatkuvaa yhteistyötä koulutuksen järjestäjien ja työelämän kesken niin että myös opiskelijoiden näkökulma on mukana - unohtamatta myös sosiaalipartnereita ja viranomaisia. Eurooppalainen yhteistyö tuo välineitä liikkuvuuden edistämiseen, koulutuksen kehittämiseen ja taisteluun nuorisotyöttömyyttä vastaan.
Monia oppisopimuskoulutuksen kehittämisen ja tehostamisen aloitteita ja hankkeita esiteltiin, kuten European Alliance for Apprenticeships. Tiivis yhteistyö työelämän kanssa ammatillisen koulutuksen puitteissa nähtiin avaimena alhaiseen nuorisotyöttömyyteen.

Uusia eurooppalaisia toimintoja ja aloitteita

Komission edustajat esittelivät aiemmin samalla viikolla julkistettuja ammatillisen koulutuksen aloitteita. Quality Framework for Apprenticeships on aloite jossa komissio yhdessä hallitusten ja sosiaalipartnereiden kanssa haluaa luoda yhteisiä periaatteita jotka takaavat oppisopimuksen laatua Euroopassa.

Euroopan parlamentin aloitteesta on syntynyt myös ErasmusPro –aloite, jossa olemassa olevan Erasmus+ -ohjelman sisällä tullaan kannustamaan ja tukemaan erityisesti pitkiä (6-12 kk) ammatillisen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen liikkuvuuksia. Erasmus+ -ohjelmassa ammatillisen koulutuksen yli 6 kuukautta kestävät liikkuvuusjaksot ovat alle yhden prosentin kaikesta liikkuvuudesta.

Komission julkisti tapahtumassa myös uutta ammatillisen liikkuvuuden mittaristoa - VET Mobility Scoreboard - jonka tarkoitus on tuottaa vertailevaa tietoa EU:n jäsenmaiden liikkuvuusjärjestelyistä ja säännöistä.
Keskustelu ammatillisten opiskelijoiden ja oppisopimusopiskelijoiden pitkistä vaihdoista herätti liikkuvuuden työpajassa aktiivista keskustelua ja mielipiteenvaihtoa. Lisäksi pohdittiin 6% liikkuvuustavoitteesta Euroopan tasolla: Euroopassa on 13 miljoonaa ammattiin opiskelevaa ja EU:n tavoite on että heistä 6% vuosittain suorittaisi jonkinlaisen liikkuvuusjakson. Tällä hetkellä Erasmus+ -ohjelman puitteissa noin 1% kaikista ammatillisen opiskelijoista liikkuu. Matkaa tavoitteeseen on vielä. Joskin Erasmus+ -hakemuksia tulisi kyllä monissakin maissa enemmän kuin voidaan rahoittaa, vain noin 38 prosentille hakijoista riittää rahoitusta Erasmus+ -ohjelmasta.

Aikuisia unohtamatta

Ammatillinen koulutus on merkittävä tekijä Euroopassa osaamisen ja kilpailukyvyn kehittämisessä. Eikä sovi ajatella vain nuoria opiskelijoita. Yhä suurempi osa aikuisia on vaarassa jäädä työelämän ulkopuolelle ja he tarvitsevat osaamisen kehittämistä ja päivittämistä.
Työpajoissa pohdittiin myös osaamisen kehittämistä eri ammattialoilla, jaettiin onnistuneita hyviä käytänteitä työssäoppimisesta. Yritysten kanssa yhteistyössä oppimisen kehittäminen on tärkeää, sillä näin saadaan tietoa yritysten osaamistarpeista ja opiskelijoiden työllistymismahdollisuudet paranevat. Uhkana nähtiin, että työpaikkaohjauksen taso vaihtelee eri työpaikoilla ja mikroyrityksissä työtehtävät voi olla rajoitettuja. Työpaikkaohjaajien koulutuksen kehittämistä kaivattiin useissa maissa. Eurooppalaisia työkaluja kuten esimerkiksi European Qualification Framework järjestelmää kiitettiin siitä, että se on luonut selkeyttä ja läpinäkyvyyttä eurooppalaiseen yhteistyöhön.

Innovative and excellent VET provider –palkinto Suomeen

Euroopan ammatillisen koulutuksen viikon päätöstapahtumassa 9. joulukuuta palkittiin myös ammatillisen koulutuksen huipputoimijoita ja saavutuksia. Ensimmäistä kertaa myönnettiin Innovative and excellent VET provider –palkinto, jonka sai suomalainenkoulutuskuntayhtymä Optima. Koulutuskuntayhtymän johtaja Rabbe Ede vastaanotti palkinnon komissaari Marianne Thysseniltä. Voittajan oli valinnut komissiosta riippumaton ammatillisen koulutuksen asiantuntijaryhmä.Lisätietoja:

(MS&ST-Z/14.12.2016)