Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

16.12.2015

CIMOn työpajassa pohdittiin kansainvälistä osaamista ja jaettiin kokemuksia.

Twinkle 2015 kokosi Tampereelle kansainvälisestä osaajasta kiinnostuneet

Twinkle 2015 -tapahtuma keräsi Tampereelle 7.–8.12.2015 joukon kansainvälisestä osaamisesta kiinnostuneita. Mukana oli kansainvälisiä osaajia ja erilaisia organisaatioita niin julkiselta kuin yksityiseltäkin puolelta. Tapahtuman teemat – kansainvälisyys ja markkinointi, innovaatiot ja design sekä johtajuus ja yhdessä luominen – nousivat esille moninaisten puhujien ja näkökulmien kautta.

Tapahtuma järjestettiin toista kertaa ja täysin vapaaehtoisvoimin. CIMO osallistui jakamalla tietoa toiminnastaan esittelytilassa sekä järjestämällä työpajan kansainvälisen kokemuksen tuomien taitojen hyödyntämisestä tulevaisuuden työelämässä.

Odottava tunnelma Tampere-talon veistoksellisen kauniissa isossa salissa purkautui taputuksiin, kun energinen moderaattori Andre Noël Chaker toivotti osallistujat tervetulleeksi. Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen kannusti kaikkia avarakatseisuuteen muutosten edessä ja näki yhteisöjen sekä kansainvälisen osaamisen hyödyntämisen erittäin tärkeänä tulevaisuudessa.

Laadukas vuorovaikutus ja teknologian hyödyntäminen tuovat lisäarvoa organisaatioille

Ihmisten vuorovaikutuksesta syntyy usein enemmän hyvää, kuin mikä on sen yksittäisten osasten summa. ”Hyvän yhteisön luomisessa tärkeitä ovat vuorovaikutus, empatia, muiden auttaminen ja yhteisen kulttuurin luominen”, SISU-yrittäjä Emilia Lahti korosti puheenvuorossaan. Capital Aidin toimitusjohtaja Soulaima Gourani puhui muutoksesta mahdollisuutena, johon kaikkien tulisi aktiivisesti tarttua: ”Viettäkää aikaa mahdollisimman erilaisten ihmisten kanssa, siitä saa saa erilaisia näkökulmia ja taitoja.”

”Intohimo on erittäin tärkeää kaikessa tekemisessä”, markkinoinnin ja kuluttajakäyttäytymisen professori Michael Dahlén Tukholman kauppakorkeakoulusta korosti. ”Sosiaalisen median kanavien taitava hyödyntäminen voi vaikuttaa ihmisiin helpommin kuin faktapohjaisen tiedon esittäminen.”
Modernin teknologian hyödyntämisen puolesta puhui myös Femgineering-yrityksen perustaja Poornima Vijayashanker, joka korosti etätyön mahdollistamisen tärkeyttä modernissa työyhteisössä ja sitä, kuinka kulttuurin luominen on mahdollista yli maantieteellisten ja aikavyöhykkeiden rajojen – toisin kuin yleisesti kuvitellaan.Professori Michael Dahlén kiteytti ihmisluonnon vaatimukset työn ja hauskuuden välimaastoon.

CIMOn työpajassa avattiin kansainvälisen osaamisen merkitystä itselle ja muille

Kolme tuolien puoliympyrää täyttyi noin kahdenkymmenen hengen joukosta, joka oli kiinnostunut kuulemaan kansainvälisen osaamisen hyödyntämisestä niin työnantajan kuin -tekijänkin näkökulmasta. CIMOn ammattillisen koulutuksen yksikön päällikkö Mika Saarinen kertoi kansainvälisen osaamisen tuomien taitojen – kielitaidon, kulttuurisen osaamisen ja suvaitsevaisuuden sekä uteliaisuuden, tuottavuuden ja sitkeyden – olevan merkittäviä yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnille.

Pienryhmätöissä jokainen osallistuja pääsi pohtimaan sitä, mitä konkreettisia taitoja kansainvälinen kokemus on tuonut itselle. CIMOn vastaavat asiantuntijat Anni Kallio ja Sari Turunen-Zwinger ohjasivat ja kannustivat osallistujia keskusteluissa.

Työpajaan osallistunut koulutussuunnittelija Taru Ikäheimo Arffman Consulting Oy:stä kertoi työpajan herättäneen ajatuksia ja auttaneen muokkaamaan omaa perspektiiviä. Maahanmuuttajien koulutuksen parissa työskentelevä Ikäheimo pitää piilotetun osaamisen esille tuomista omassa työssään avainasemassa: ”Suomalaiset eivät osaa kysyä oikeita kysymyksiä ja maahanmuuttajat eivät osaa kertoa osaamisestaan.” Ikäheimo aikoo hyödyntää saamaansa oppia omassa työssään.

Yhdessä luominen ja digitaalisuus tulevaisuuden menestyksen avaimena

”Luovuus on taito” kajautti puhuja, kirjailija ja ’luovuususkovainen’ Denise Jacobs, joka uskoo ideoiden ja taitojen jakamiseen sekä erilaisten ihmisten yhteistyöhön: näin syntyy parempaa. Interaktiivisten harjoitusten aikana salin täyttää innostunut puheensorina. Yhteisen näkemyksen puolesta puhui Skypen perustamisessa mukana ollut Jonas Kjellberg: ”Mikäli kaikille ei ole selvää minkä vuoksi organisaatio on olemassa, ei lopputulos ole kovin mairitteleva.”

Journalisti Andreas Ekström puhui digitalisaation vaikutuksesta elämään käyttäen esimerkkinä hakukoneyhtiö Googlea, joka tietää ihmisiä maailmassa askarruttavat asiat. Googlelta kysytyt kysymykset muodostavat niin sanotun ison datan, jollaista monet nykyajan organisaatiotkin pyrkivät hyödyntämään arvioidessaan esimerkiksi kuluttajakäyttäytimistä. Digitaalisuuden ytimessä oli myös Result-yrityksen perustajajäsen Ola Ahlvarsson, joka kohautti hiljattain Ruotsissa asennuttamalla itseensä mikrosirun, jonka avulla esimerkiksi hänen toimistonsa ovet aukenevat tai laitteet tunnistavat hänet. Ahlvarsson toivoisi Pohjoismaiden tulevaisuudessa olevan innovatiivisia, joustavia ja avoimia yhteiskuntia, niin sanottuja luomiskansoja.

Yhteisen päämäärän saavuttamiseksi organisaatiossa on tärkeää olla yhteinen ymmärrys tavoitteesta, kertoi Jonas Kjellberg.

Kaikkiaan organisaatioiden menestyksen kannalta tärkeimmiksi asioiksi nousivat yhteistyö ja yhdessä luominen teknologian hyödyntämisen rinnalla. Näiden molempien tukijalkana on kansainvälisen kokemuksen kautta saadulla osaamisella kiistämätön asema. Tulevaisuus näyttää siis valoisalta kansainväliselle osaajalle.

(16.12.2015 / Teksti ja kuvat: Riikka Koivusalo)