Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

25.03.2011

Tutkinnonuudistuksen arviointi kiinnosti korkeakouluväkeä

Seminaari Tutkinnonuudistuksen arviointi – mitä jäi kesken? keräsi liki 120 osallistujaa korkeakouluista maaliskuiseen Helsinkiin.Aidon kaksiportaisen tutkintorakenteen toteutumiseen on vielä matkaa, seminaarissa todettiin. Tutkinnonuudistus sai alkunsa Bolognan prosessista, jolla tähdätään yhteisen eurooppalaisen korkeakoulutusalueen syntyyn.

Seminaarin työpajoissa pureuduttiin osaamisperusteiseen opetussuunnitelmatyöhön sekä tutkintorakenteeseen ja tutkintoihin itsenäisinä kokonaisuuksina. Tilaisuuteen osallistui opettajien ja opintohallinnon lisäksi myös opiskelijajärjestöjen edustajia.

Tutkintorakenteessa nähtiin edelleen olevan kehittämisen varaa ja osallistujat pohtivat etenkin alemman ja ylemmän yliopistotutkinnon suhdetta. Tulevaisuuden keskeisenä haasteena keskusteluissa nousi esiinkorkeakoulututkintojen sisältöjen ja osaamisperustaisuuden kehittäminen.

”Tutkinnonuudistus on ollut Bolognan prosessin näkyvin osa”

”Tutkinnonuudistus on ollut Bolognan prosessin näkyvin osa”, totesi opetusneuvos Maija Innola opetus- ja kulttuuriministeriöstä loppupuheenvuorossaan. ”Jatkossa mielenkiintoista on tarkastella Bolognan prosessin kansainvälistä ulottuvuutta. Alkaako yhteinen korkeakoulutusalue syntyä nyt, kun yhteiset raamit ovat olemassa? Ja miten omat tutkintomme vertautuvat muiden Bologna-maiden tutkintoihin?”

Vuonna 1999 käynnistyneen Bolognan prosessin päämääränä on yhteinen eurooppalainen korkeakoulutusalue (European Higher Education Area, EHEA), jonka on tarkoitus helpottaa mm. tutkintojen tunnustamista alueen sisällä ja lisätä eurooppalaisen korkeakoulutuksen kilpailukykyä ja vetovoimaa. Mukana on 47 Euroopan ja lähialueiden maata.

Tilaisuuden järjesti kansallinen Bologna-asiantuntijaryhmä yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja CIMOn kanssa. CIMO toimii Bologna-asiantuntijaryhmän sihteeristönä.

Seminaarin aineisto

Bolognan prosessi

Tutkinnonuudistuksen arviointi 2010 -raportti (pdf) KKA:n sivuilla

(Julkaistu 25.3.2011/VZ)