Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

02.12.2014

Tilastojen mukaan vajaa puolet ulkomaalaisista opiskelijoista työskentelee Suomessa vuosi valmistumisen jälkeen

Ulkomaalaisten opiskelu Suomen korkeakouluissa, opiskelun taloudelliset vaikutukset ja lukukausimaksut ovat herättäneet keskustelua viime aikoina. Viime viikolla keskustelua nostivat esimerkiksi Ylen uutisessa "Foreign graduates struggle in Finnish labour market" käsitelty suppeampi tutkimus sekä Talouselämän artikkeli "Lukukausimaksu ulkomaalaisille? – 'Vain tässä tapauksessa Suomi ei joudu maksumieheksi'". Aihe on ajankohtainen, sillä hallituksen esitysluonnos EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksuista on juuri ollut lausuntokierroksella.

Ulkomaalaisten korkeakoulutusta on syytä lähestyä myös kansantalouden näkökulmasta. Ulkomaalaisten opiskelijoiden Suomen taloudelle tuottamien hyötyjen tai kustannusten näkökulmasta keskeistä on se, työllistyykö opiskelija Suomeen valmistuttuaan. Tämä tuli esille VATT:n ja CIMOn tuottamassa esiselvityksessä, jossa koottiin olemassa olevaa tutkimustietoa ulkomaalaisten opiskelijoiden taloudellisista vaikutuksista, sekä esiselvitykseen pohjautuvassa Faktaa Express –julkaisussa 4a/2014: Mitä tiedämme ulkomaalaisten opiskelijoiden kansantaloudellisista vaikutuksista?.

CIMOn tuore Faktaa Express 5A: "Ulkomaalaisten opiskelijoiden työllistyminen Suomeen" keskittyy siihen, mitä tiedämme ulkomaalaisten opiskelijoiden tilanteesta valmistumisen jälkeen. Jäävätkö ja työllistyvätkö he Suomeen? Tarkastelu perustuu Tilastokeskuksen tilastoaineistoon. Tilastojen perusteella alle puolet vuonna 2011 valmistuneesta ulkomaalaisesta opiskelijasta työskenteli Suomessa vuosi valmistumisensa jälkeen. Vajaa kymmenesosa jatkoi opiskelua ja vajaa viidennes oli Suomessa pääasiallisena toimintanaan jokin muu kuin työ tai opiskelu. Neljäsosa valmistuneista oli lähtenyt Suomesta.

Suomeen työllistyneiden ulkomaalaisten osuus on pienentynyt noin 5 prosenttiyksiköllä parin vuoden takaiseen verrattuna. Ulkomaalaisten opiskelijoiden työllistymisessä on myös suuria eroja opintoasteen, koulutusalan ja kansalaisuuden suhteen.

Faktaa Expressin uusimmassa numerossa näkökulmansa aiheeseen kertovat myös Laurea-ammattikorkeakoulun kansainvälisten asioiden johtaja Arja Majakulma sekä Siirtolaisuusinstituutin tutkimusjohtaja Elli Heikkilä.