Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

29.11.2017

Tieto, taito, tahto ja tunne ovat monikulttuurisen ohjaustyön perusta

”Aina ihminen edellä”, korosti Sauli Puukari (JYU), kun hän puhui monikulttuurisesta ohjaustyöstä Opetushallituksen Euroguidance-tiimin järjestämässä koulutuspäivässä. Anne-Mari Souto (UEF) puolestaan muistutti yleisöä siitä, että liian usein ohjaustyötä tekevät eivät osaa ottaa kipeitä asioita kuten syrjintää ja rasismia maahanmuuttajataustaisten nuorten kanssa puheeksi.

Monik ry:stä Liban Ismail haastoi monikulttuurisuutta käsitteenä. Hän totesikin, että turha meidän on puhua erikseen monikulttuurisesta ohjauksesta ja tavallisesta ohjauksesta, sillä käytännössähän ne ovat yksi ja sama asia. Samoin Liban Ismail sanoi, että liiaksi korostetaan kulttuurien ja ihmisten erilaisuutta, kun itse asiassa tätä elämää pitäisi aina pyrkiä rakentamaan yhteneväisyyksien varaan ihmisten välillä.

Tutkittua tietoa ja ohjaustyön taitoa

Maahanmuuttajataustaisten ja etnisten vähemmistöjen ohjaus ja neuvonta ovat usein hyvin käytännönläheistä työtä. Ohjaajien on kuitenkin oman työnsä tueksi hyvä tuntea joitain perusteorioita, kuten uuteen kulttuuriin sopeutumisen prosessi ja mitä vaiheita siihen liittyy. Sauli Puukari muistutti siitä, että jokainen uuteen maahan muualta tullut käy sopeutumisprosessia läpi omalla tavallaan ja omassa tahdissaan. Ohjaajien työtä helpottaa se, että he tuntevat prosessin vaiheet ja sen kautta ymmärtävät, miten kunkin ohjattavan yksilöllinen prosessi etenee. Ohjauksellista tukea on tällöin mahdollista tarjota kohdennetummin ja räätälöidymmin.

Anne-Mari Souto käsitteli tutkimuspuheenvuorossaan sitä, missä määrin nuorten koulutusvalinnat ovat alkaneet etnistyä Suomessa. Tulosten perusteella on havaittavissa, että nuoret maahanmuuttajataustaiset naiset valitsevat usein hoitoalan ja nuoret miehet puolestaan rakennusalan. Mikäli tämä kehityssuunta jatkuu ja mahdollisesti vahvistuu tulevaisuudessa, johtaa se ennen pitkää segregoituviin työmarkkinoihin. Olisikin tärkeää varmistua siitä, ettei mikään yksittäinen koulutusala tai työelämäsektori ole vaarassa muuttua voittopuolisesti maahanmuuttaja-alaksi. Tavoitteena pitäisi olla, että maahanmuuttajataustaisia nuoria ohjataan kaikille aloille tasapuolisesti, mikäli edellytyksiä siihen on.

Päättäväisyyttä ja empatiaa

Koulutuspäivän osallistujat edustivat opetus-, työ- ja elinkeinohallintoa, nuorisotoimea, kolmatta sektoria sekä monia muita toimijoita. Maahanmuuttajien kanssa ohjaustyötä tekevät ovat äärimmäisen sitoutuneita työhönsä. Heillä on vahva halu auttaa nuoria ja aikuisia maahanmuuttajia onnistumaan ja pääsemään elämässään eteenpäin. Monet heistä olivat huolissaan siitä, että vallitsevat rakenteet ja järjestelmät edistävät eriarvoistumista ja lisäävät syrjintää.

Koulutuspäivän tarinatuolissa ohjaustyöstä maahanmuuttajataustaisten parissa saivat tilaisuuden kertoa eri kouluasteiden opinto-ohjaajat ja TE-toimiston psykologi. Näistä tarinallisista tuokioista nousi esiin henkilökohtaisen ohjaustyön merkitys ja se, miten pienin askelin yritetään ohjattavan kanssa päästä kohti toivottua päämäärää. Jokaisen asiakkaan lähtökohtatilanne on ainutlaatuinen. Se pitää muistaa, kun asioista keskustellaan ja eri koulutus- ja urapolkuvaihtoehtoja pohditaan.

Maahanmuuttajataustaisten nuorten vanhemmat ja huoltajat on syytä ottaa vahvemmin mukaan, kun nuoren tilannetta ja tulevaisuutta käsitellään. Ei pidä olettaa, että maahanmuuttajanuorten kotona tiedetään, mille aloille Suomessa voi kouluttautua tai työllistyä. Koulun ja kodin välinen tiedonvaihto ja yhteistyö ovat keskiössä, kun nuorelle tarjolla olevia realistisia vaihtoehtoja käydään läpi. Nuoren unelmia ja haaveita ei kuitenkaan pidä latistaa, vaan niitä pitää mahdollisuuksien mukaan tukea ja vahvistaa.

Koulutuspäivässä ohjaajat jakoivat kokemuksiaan mm. siitä, miten haasteellista on saada suomalaiset työnantajat avaamaan ovensa maahanmuuttajataustaisille nuorille ja aikuisille. Kun työnantajat lopulta ovat suostuneet siihen, ovat tulokset monissa tapauksissa olleet kaikkien osapuolten kannalta merkittäviä. Työnantajat ovatkin ilahtuneina kertoneet, että maahanmuuttajat ovat muuttaneet heidän koko työyhteisöään avoimemmaksi ja suvaitsevaisemmaksi.

Koulutuspäivän aamupäivän osuus löytyy videotallenteena tästä linkistä ja puhujien esitykset: Sauli Puukari, Anne-Mari Souto ja Liban Ismail.

Teksti: Mika Launikari, Opetushallitus/Euroguidance

Kuva: Ilmari Nokkonen, Opetushallitus/viestintä